RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Vještina preživljavanja - uvodnik

rrif - 2.2010, str. 13

Posebnosti godišnjeg obračuna za 2009. u trgovačkoj djelatnosti

rrif - 2.2010, str. 15

Godišnji obračun troškova u proizvodnoj djelatnosti

rrif - 2.2010, str. 24

Posebnosti financijskih izvješća prijevozničkih djelatnosti za 2009.

rrif - 2.2010, str. 29

Osobitosti izrade godišnjeg obračuna ugostitelja i hotelijera za 2009.

rrif - 2.2010, str. 43

Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivredi za 2009.

rrif - 2.2010, str. 54

Godišnja financijska izvješća u djelatnostima servisnih i sličnih usluga za 2009.

rrif - 2.2010, str. 62

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u graditeljstvu

rrif - 2.2010, str. 74

Godišnji obračun u komunalnim društvima i drugim korisnicima državnih potpora

rrif - 2.2010, str. 81

Postupak s predujmljenim dobitkom tijekom 2009.

rrif - 2.2010, str. 87

Nabava dugotrajne imovine na kredit

rrif - 2.2010, str. 89

Zajednički troškovi pri uporabi imovine

rrif - 2.2010, str. 91

Rasprava o priznavanju prihoda i o najmovima

rrif - 2.2010, str. 92

Razina izgrađenosti sustava kao uvjet do EU fondova

rrif - 2.2010, str. 94

U fokusu poticanja gospodarskog oporavka

rrif - 2.2010, str. 97

Pokazatelji uspješnosti kao instrument nadzora nad poslovanjem poduzeća

rrif - 2.2010, str. 99

Praćenje prihoda i rashoda nezavisnih kandidata

rrif - 2.2010, str. 107

Prijava poreza na dohodak građana za 2009.

rrif - 2.2010, str. 109

Prijava poreza na dohodak pomoraca za 2009.

rrif - 2.2010, str. 130

Sastavljanje obrasca PDV-K za 2009. – konačni obračun

rrif - 2.2010, str. 138

Primjena novog Zakona o priređivanju igara na sreću

rrif - 2.2010, str. 152

Trošarinski obveznici prema Zakonu o trošarinama

rrif - 2.2010, str. 161

Osnovica PDV-a pri uvozu i neke druge promjene

rrif - 2.2010, str. 175

Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2010.

rrif - 2.2010, str. 182

Carinska i porezna oslobođenja pri uvozu robe od 1. siječnja 2010. (II dio)

rrif - 2.2010, str. 185

Izvanredni otkaz ugovora o radu

rrif - 2.2010, str. 191

Osvrt na neke odredbe iz Novele ZTD-a od 13. studenog 2009.

rrif - 2.2010, str. 193

Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja u sustavu proračuna za 2009.

rrif - 2.2010, str. 198

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 2.2010, str. 204

Novi propisi

rrif - 2.2010, str. 212

Stručne ovavijesti

rrif - 2.2010, str. 216
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)