RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Sretna nova? - uvodnik

rrif - 12.2010, str. 13

Izmijenjen je Pravilnik o porezu na dohodak

rrif - 12.2010, str. 15

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit

rrif - 12.2010, str. 18

Promjena strukture i sadržaja godišnjih financijskih izvještaja

rrif - 12.2010, str. 21

Reklasifikacija pri ulaganjima u nekretnine

rrif - 12.2010, str. 26

Kontroling prodaje i informacije za bolje planiranje (2. dio)

rrif - 12.2010, str. 32

Kreativno računovodstvo - I. dio

rrif - 12.2010, str. 38

Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2010.

rrif - 12.2010, str. 47

Postupanje s računima skupine 93 i 94 u proračunskom računovodstvu

rrif - 12.2010, str. 97

Kartična naplata i naknada za ulaganja u tuđu imovinu

rrif - 12.2010, str. 99

Božićnica, darovi i ostala materijalna prava radnika

rrif - 12.2010, str. 101

Ulazak poduzetnika u sustav PDV-a i načini izlaska

rrif - 12.2010, str. 109

Ulazak u sustav PDV-a inozemnih poduzetnika u Republici Hrvatskoj

rrif - 12.2010, str. 118

Planiranje revizije

rrif - 12.2010, str. 121

Najmovi – MRS 17

rrif - 12.2010, str. 128

Izrada projekata za bespovratna sredstva programa IPA – dio III. Proračun

rrif - 12.2010, str. 131

Reforma jedinstvenog tržišta 20 godina nakon uspostave

rrif - 12.2010, str. 135

Potreba za upravljanjem gotovinom i likvidnošću

rrif - 12.2010, str. 137

Ovrha na novčanim tražbinama putem FINA-e od 1. siječnja 2011.

rrif - 12.2010, str. 143

Promjene u načinu izvješćivanja HNB-a za robe, usluge i dohotke

rrif - 12.2010, str. 147

Obveze PDV-a pri prijelazu „dohodaša“ u „dobitaša“ i obrnuto

rrif - 12.2010, str. 155

Promjena načina oporezivanja u obrtničkim djelatnostima

rrif - 12.2010, str. 159

Ulazak OPG-a u sustav oporezivanja

rrif - 12.2010, str. 170

Prava za vrijeme nezaposlenosti od 1. studenog 2010.

rrif - 12.2010, str. 171

Utvrđivanje i isplata mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. stup)

rrif - 12.2010, str. 178

Pravo na naknadu plaće i ostala prava s osnove obveznog zdravstvenog osiguranja

rrif - 12.2010, str. 180

Vođenje evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika

rrif - 12.2010, str. 188

Zbog čega se može izvanredno otkazati ugovor o radu

rrif - 12.2010, str. 193

Mogućnost cesije, kompenzacije i drugih obračunskih plaćanja vezanih za stečaj

rrif - 12.2010, str. 195

Prijevoz za vlastite potrebe

rrif - 12.2010, str. 205

Novi propisi

rrif - 12.2010, str. 190

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 12.2010, str. 221
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)