RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Glavu gore! - uvodnik

rrif - 11.2010, str. 15

Vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca

rrif - 11.2010, str. 17

Troškovi promidžbe i reprezentacije u svjetlu promijenjenog PDV-a

rrif - 11.2010, str. 26

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza

rrif - 11.2010, str. 37

Primjena fer vrijednosti u poljoprivredi

rrif - 11.2010, str. 47

Kontroling prodaje i informacije za bolje planiranje (1. dio)

rrif - 11.2010, str. 52

Kratki prikaz nabave i uporabe osobnih automobila

rrif - 11.2010, str. 60

Interna realizacija u sustavu proračunskog računovodstva

rrif - 11.2010, str. 63

Ustup potraživanja i razlika valutne klauzule

rrif - 11.2010, str. 67

Obračun amortizacije kod neprofitnih organizacija

rrif - 11.2010, str. 68

Konačni obračun poreza iz plaća za 2010.

rrif - 11.2010, str. 70

Usluge popravka i servisiranja u sustavu PDV-a

rrif - 11.2010, str. 77

Najamnine u poreznom sustavu

rrif - 11.2010, str. 85

Otkrivanje fiktivnih poslova u poreznom nadzoru

rrif - 11.2010, str. 87

Bonitest – brza provjera boniteta poduzetnika

rrif - 11.2010, str. 96

Obveze IFRS-a koji zamjenjuje MRS 37

rrif - 11.2010, str. 100

Izmjena smjernica o financijskim zahtjevima i rokovima plaćanja

rrif - 11.2010, str. 102

Zadužnica kao rizičan instrument osiguranja plaćanja

rrif - 11.2010, str. 104

Metode obračuna vrijednosti kredita u okolnostima izmjene kreditnih uvjeta

rrif - 11.2010, str. 116

Uporaba Credit scoring metodologije u domaćim bankama

rrif - 11.2010, str. 121

Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse

rrif - 11.2010, str. 124

Pripreme za godišnji obračun obrtničkih djelatnosti - prijelaz na „dobitaša“ i godišnji popis

rrif - 11.2010, str. 130

Odgovori na pitanja Državnog inspektorata iz područja ugostiteljstva i turizma

rrif - 11.2010, str. 142

Obveza dostavljanja podataka Agenciji za zaštitu osobnih podatka

rrif - 11.2010, str. 145

Označavanje mesa u prometu

rrif - 11.2010, str. 151

Nova pravila za odlazak u mirovinu

rrif - 11.2010, str. 160

Prava iz zdravstvenog osiguranja

rrif - 11.2010, str. 166

Skraćeni stečajni postupak prema dopunama Stečajnog zakona

rrif - 11.2010, str. 168

Analiza troškova proizvodnje

rrif - 11.2010, str. 171

Poslovno pregovaranje – pravila lijepog ponašanja

rrif - 11.2010, str. 178

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ-10

rrif - 11.2010, str. 182

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 11.2010, str. 184

Novi propisi

rrif - 11.2010, str. 190

Stručne obavijesti

rrif - 11.2010, str. 193
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)