RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Poplava - uvodnik

rrif - 10.2010, str. 17

Pokazatelji uspješnosti nakon revalorizacije imovine

rrif - 10.2010, str. 19

Nagrađivanje vjernosti kupaca

rrif - 10.2010, str. 28

Poslovanje s društvom u stečaju

rrif - 10.2010, str. 35

Sastavljanje statističkog izvještaja poduzetnika (obrazac TSI-POD) za razdoblje siječanj – rujan 2010.

rrif - 10.2010, str. 41

Financijski izvještaji u proračunskom računovodstvu za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2010.

rrif - 10.2010, str. 46

Financijski izvještaj neprofitnog računovodstva za razdoblje siječanj – rujan 2010.

rrif - 10.2010, str. 49

Neprofitne organizacije – ispostavljanje računa

rrif - 10.2010, str. 51

Plaće radnika zaposlenih u diplomatskim i konzularnim predstavništvima

rrif - 10.2010, str. 53

Oslobođenje od PDV-a diplomatskih i konzularnih predstavništava, međunarodnih organizacija i drugih stranih osoba

rrif - 10.2010, str. 58

Oporezivanje pravnih sljednika

rrif - 10.2010, str. 65

Pogrešna primjena materijalnog propisa glede prava priznavanja pretporeza prema presudi Upravnog suda

rrif - 10.2010, str. 69

Obilježja stalne poslovne jedinice

rrif - 10.2010, str. 71

Ispravak prihoda zbog odstupajućih dobitaka iz premještene djelatnosti

rrif - 10.2010, str. 76

Kontroling u preuzimanju društva

rrif - 10.2010, str. 81

Amortizirani troškovi nabave i umanjenje vrijednosti financijskih instrumenata

rrif - 10.2010, str. 88

Izrada projekata koji se prijavljuju na natječaje za bespovratna sredstva programa IPA – dio II. Projektna aplikacija

rrif - 10.2010, str. 90

Europsko zakonodavstvo o jedinstvenom tržištu

rrif - 10.2010, str. 94

Sustav operativne naplate potraživanja

rrif - 10.2010, str. 95

Planiranje poslovanja malih i srednjih poduzeća za 2011.

rrif - 10.2010, str. 100

Interni akt (Pravilnik) o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma za neke djelatnosti

rrif - 10.2010, str. 111

Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse

rrif - 10.2010, str. 118

Obavljanje samostalne djelatnosti uz radni odnos

rrif - 10.2010, str. 122

Pitanja i odgovori iz nadležnosti gospodarskih inspektora u području obrta i usluga

rrif - 10.2010, str. 129

Odgovori na pitanja državnog inspektorata iz područja ugostiteljstva i turizma

rrif - 10.2010, str. 137

Primjena Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja u prodajnim politikama

rrif - 10.2010, str. 145

Otkaz i pravo na novčanu naknadu

rrif - 10.2010, str. 148

Izvanredni otkaz – razlozi za otkaz

rrif - 10.2010, str. 153

Prijedlog izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju

rrif - 10.2010, str. 155

Osiguranje naplate u trgovačkoj praksi

rrif - 10.2010, str. 158

Zastarijevanje potraživanja

rrif - 10.2010, str. 164

Posebne pogodnosti u društvu s ograničenom odgovornošću

rrif - 10.2010, str. 175

Naplata potraživanja

rrif - 10.2010, str. 177

NOVI PROPISI

rrif - 10.2010, str. 179

Udruga računovođa traži ukidanje turističke članarine

rrif - 10.2010, str. 181

GOSPODARSKA STATISTIKA

rrif - 10.2010, str. 183

STRUČNE INFORMACIJE

rrif - 10.2010, str. 190
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)