RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

20 godina poslije - uvodnik

rrif - 1.2010, str. 17

Godišnja financijska i porezna izvješća poduzetnika za 2009.

rrif - 1.2010, str. 19

I. Obveznici i rokovi za izradu i dostavu financijskih i poreznih izvješća

rrif - 1.2010, str. 20

II. Konačni obračun naknada članarina i spomeničke rente za 2009.

rrif - 1.2010, str. 27

III. Godišnji obračun amortizacije za 2009.

rrif - 1.2010, str. 43

IV. Manjkovi prema godišnjem popisu imovine i obveza

rrif - 1.2010, str. 54

V. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2009.

rrif - 1.2010, str. 65

VI. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2009.

rrif - 1.2010, str. 86

VII. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2009. (obrazac PD)

rrif - 1.2010, str. 102

VIII. Izvještaj o promjenama kapitala

rrif - 1.2010, str. 147

IX. Izvještaj o novčanom tijeku

rrif - 1.2010, str. 151

X. Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 1.2010, str. 157

Likvidacija trgovačkih društava

rrif - 1.2010, str. 171

Porez na dodanu vrijednost

rrif - 1.2010, str. 183

Zaključna knjiženja za 2009.

rrif - 1.2010, str. 184

Proizvodnja i prodaja proizvoda kod neprofitnih pravnih osoba

rrif - 1.2010, str. 187

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2009.

rrif - 1.2010, str. 189

Doprinosi i obračun plaća u 2010.

rrif - 1.2010, str. 193

Novi obrazac R-Sm

rrif - 1.2010, str. 200

Klasifikacija i mjerenje financijske imovine

rrif - 1.2010, str. 203

Novosti u oporezivanju porezom na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2010.

rrif - 1.2010, str. 205

Porezne olakšice obveznika poreza na dobitak

rrif - 1.2010, str. 218

Posebni porezi – godišnja izvješća za 2009. i novosti u 2010.

rrif - 1.2010, str. 226

Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2009.

rrif - 1.2010, str. 235

Novosti u poslovanju s inozemstvom u 2010.

rrif - 1.2010, str. 242

Donesen je novi Zakon o radu

rrif - 1.2010, str. 244

Poslovno uvjetovani te otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika

rrif - 1.2010, str. 253

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 1.2010, str. 255

Novi propisi

rrif - 1.2010, str. 263

Stručne obavijesti

rrif - 1.2010, str. 267
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)