RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Tuđi novac - uvodnik

rrif - 8.2009, str. 7

Emisija dužničkih vrijednosnih papira

rrif - 8.2009, str. 9

Računovodstvo raskida ugovora o leasingu kod najmoprimca

rrif - 8.2009, str. 17

Primjena valutne klauzule – računovodstveno i porezno motrište

rrif - 8.2009, str. 23

Procjenjivanje proizvodnje u graditeljstvu

rrif - 8.2009, str. 28

Obveze financijskog izvještavanja sukladno Zakonu o tržištu kapitala

rrif - 8.2009, str. 33

Primljeni kredit i oročenje

rrif - 8.2009, str. 37

Dar u naravi

rrif - 8.2009, str. 38

Likvidacija i stečaj udruge

rrif - 8.2009, str. 40

Dodatci na plaću, rad nedjeljom i blagdanom

rrif - 8.2009, str. 44

Objavljeni su MSFI za mala i srednje velika poduzeća

rrif - 8.2009, str. 49

Najnoviji trendovi u oporezivanju, rokovi plaćanja javnog sektora i dr

rrif - 8.2009, str. 51

Što se može isplatiti u gotovu novcu

rrif - 8.2009, str. 54

Skladišnica za žitarice i industrijsko bilje kao sredstvo osiguranja

rrif - 8.2009, str. 61

Metoda za utvrđivanje kratkoročnog deficita tvrtke

rrif - 8.2009, str. 65

Izračun rezerviranja i primjerenosti jamstvenog kapitala

rrif - 8.2009, str. 70

Novosti u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost

rrif - 8.2009, str. 72

Autorski honorari u pravnom i poreznom sustavu

rrif - 8.2009, str. 80

Oporezivanje posebnim porezom na promet luksuznih proizvoda

rrif - 8.2009, str. 88

Izmjena Direktive 2006/112/EZ u vezi s primjenom sniženih poreznih stopa

rrif - 8.2009, str. 95

Plaćanje i naplata u stranoj gotovini

rrif - 8.2009, str. 98

Carinsko skladištenje i postupci proizvodnje

rrif - 8.2009, str. 103

Devizno statističko istraživanje o transakcijama između poduzeća i njihovih podružnica

rrif - 8.2009, str. 110

Mirovinsko osiguranje poljoprivrednika

rrif - 8.2009, str. 119

Primjena novih propisa u gradnji

rrif - 8.2009, str. 126

Novosti u Zakonu o zaštiti potrošača

rrif - 8.2009, str. 133

Pravo i uvjeti korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu te plaćanje doprinosa

rrif - 8.2009, str. 140

Rad studenata i učenika preko ovlaštenog posrednika

rrif - 8.2009, str. 143

Pravo na rodiljne i roditeljske potpore

rrif - 8.2009, str. 148

Postupak prije otkazivanja ugovora o radu – sudska praksa

rrif - 8.2009, str. 154

Misli poznatih autora o fenomenu globalizacije

rrif - 8.2009, str. 156

Monetarna teorija i politika

rrif - 8.2009, str. 160

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 8.2009, str. 162

Promjena stope PDV-a na 23%

rrif - 8.2009, str. 176
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)