RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Bolji život - uvodnik

rrif - 7.2009, str. 9

Troškovi službenih automobila korištenih za poslovne i privatne potrebe

rrif - 7.2009, str. 11

Računovodstveni i porezni položaj darova – donacija

rrif - 7.2009, str. 23

Rashodovanje dugotrajne materijalne imovine društva

rrif - 7.2009, str. 29

Računovodstvo mjenjačkih društava

rrif - 7.2009, str. 32

Kontroling troškova u proizvodnom društvu

rrif - 7.2009, str. 45

Računovodstvo povezivanja, pripajanja, spajanja i podjele društava kapitala

rrif - 7.2009, str. 54

Računovodstvo proizvodnje pšenice

rrif - 7.2009, str. 62

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – lipanj 2009.

rrif - 7.2009, str. 68

Asignacija i kartična naplata

rrif - 7.2009, str. 69

Utrošak goriva i povrat neutrošenog dara

rrif - 7.2009, str. 70

Financijski izvještaji za prvo polugodište 2009.

rrif - 7.2009, str. 73

Utvrđena je minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2009. do 31. svibnja 2010.

rrif - 7.2009, str. 86

Regres za godišnji odmor u 2009.

rrif - 7.2009, str. 88

Revizija povećanja temeljnog kapitala

rrif - 7.2009, str. 92

MSFI za mala poduzeća, Fer vrijednost, MRS 39, MRS 12

rrif - 7.2009, str. 100

Reforma nadzora financijskog tržišta

rrif - 7.2009, str. 102

Porezna utaja poreza na dodanu vrijednost

rrif - 7.2009, str. 104

Porezna kartica – obrazac PK

rrif - 7.2009, str. 107

Transferne cijene povezanih društava i plaćanje poreza na dobitak

rrif - 7.2009, str. 116

Neka motrišta trgovanja uslugama s inozemstvom

rrif - 7.2009, str. 121

Inozemna porezno-bilančna praksa

rrif - 7.2009, str. 128

Poslovanje s kreditnim karticama kod obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 7.2009, str. 133

Ukinute su odredbe Zakona o trgovini o zabrani rada nedjeljom i blagdanima

rrif - 7.2009, str. 139

Poticanje ulaganja u graditeljstvu

rrif - 7.2009, str. 144

Novi pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima za prodajne objekte

rrif - 7.2009, str. 151

Novi Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

rrif - 7.2009, str. 160

Pravo na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane njege djeteta

rrif - 7.2009, str. 167

Prestanak ugovora o radu – razlozi za izvanredni otkaz

rrif - 7.2009, str. 169

Vrijeme ispunjenja obveze (može li se rastuća nelikvidnost ukloniti donošenjem „novih“ propisa o roku plaćanja)

rrif - 7.2009, str. 171

Konstituirajuće sjednice predstavničkih tijela

rrif - 7.2009, str. 175

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u 2008.

rrif - 7.2009, str. 182

Savjetovanje - udruga

rrif - 7.2009, str. 188

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 7.2009, str. 191

Novi propisi

rrif - 7.2009, str. 198

Mišljenje FINE o odlukama o obuhvatu izvještaja i raspodjeli dobitka glede javne objave

rrif - 7.2009, str. 200
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)