RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Drukčiji svijet - uvodnik

rrif - 6.2009, str. 15

Javna objava godišnjih financijskih izvješća

rrif - 6.2009, str. 17

Računovodstvo otpisa obveza

rrif - 6.2009, str. 19

Računovodstvo poslovanja s kreditnim karticama

rrif - 6.2009, str. 25

Prijava tražbina u postupku stečaja nad imovinom dužnika

rrif - 6.2009, str. 35

Računovodstvo dugoročnih obveza

rrif - 6.2009, str. 42

Računovodstveni postupci s trezorskim (vlastitim) dionicama

rrif - 6.2009, str. 48

Računovođe, revizori, porezni savjetnici, odvjetnici i javni bilježnici u sustavu sprječavanja pranja novca

rrif - 6.2009, str. 51

Naplata u gotovini i prijenos dugotrajne imovine

rrif - 6.2009, str. 55

Sufinanciranje

rrif - 6.2009, str. 56

Višak/manjak prihoda

rrif - 6.2009, str. 58

Isplate bivšem radniku - doprinosi kao drugi dohodak, a porezi kao plaća

rrif - 6.2009, str. 62

Poticanje zapošljavanja osoba koje se prvi put zapošljavaju i volontera

rrif - 6.2009, str. 68

Rasprava o MSFI za mala i srednje velika društva; Globalna financijska kriza

rrif - 6.2009, str. 71

Mjere u cilju smanjenja recesije

rrif - 6.2009, str. 72

Utjecaj primjene Bazel II standarda na kreditiranje naših poduzeća

rrif - 6.2009, str. 74

Bilančni pokazatelji ranog upozorenja poslovne krize

rrif - 6.2009, str. 79

Investiranje u nekretnine u Srbiji

rrif - 6.2009, str. 88

Odlučivanje o vlastitom radu ili vanjskim uslugama u javnom sektoru

rrif - 6.2009, str. 97

Državne potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama

rrif - 6.2009, str. 103

Utjecaj krize na hrvatski osigurateljski sektor

rrif - 6.2009, str. 111

Porezno i knjigovodstveno postupanje s predujmovima u sustavu PDV-a

rrif - 6.2009, str. 117

Podnošenje prijave o potporama male vrijednosti – ispravak poreza na dobitak

rrif - 6.2009, str. 127

Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse

rrif - 6.2009, str. 131

Poslovanje predstavništava stranih osoba u RH

rrif - 6.2009, str. 136

Zajedničko obavljanje obrtničke djelatnosti (pristupanje zajedničkom obrtu ili istupanje iz zajedničkog obrta)

rrif - 6.2009, str. 137

Plaćanje boravišne pristojbe u 2009. prema novom Zakonu o boravišnoj pristojbi

rrif - 6.2009, str. 147

Godišnji odmor – neka aktualna pitanja

rrif - 6.2009, str. 152

Prestanak ugovora o radu – usmeni otkaz radnika i izvanredni otkaz

rrif - 6.2009, str. 161

Ugovorne klauzule za rješavanje sporova

rrif - 6.2009, str. 163

Odredba “ključ u ruke” i ugovor o izvozu inženjering djelatnosti

rrif - 6.2009, str. 174

Primitci osoba koje sudjeluju u izborima

rrif - 6.2009, str. 181

Promjene vezane za osnovicu za izračun plaća korisnika državnog proračuna

rrif - 6.2009, str. 185

Izdatci za službena putovanja prema odredbama kolektivnih ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

rrif - 6.2009, str. 187

Neposredan izbor nositelja izvršne vlasti na lokalnoj razini

rrif - 6.2009, str. 196

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 6.2009, str. 203
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)