RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Dobro ili loše - uvodnik

rrif - 4.2009, str. 15

Aktualnosti pri obračunu poreza na dobitak i priprema GFI-ja za javnu objavu

rrif - 4.2009, str. 17

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – ožujak 2009.

rrif - 4.2009, str. 25

Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze

rrif - 4.2009, str. 31

Rezerviranja za otpremnine

rrif - 4.2009, str. 43

Bilančna kozmetika - dopuštena i nedopuštena “kreativnost” u financijskim i poreznim izvješćima

rrif - 4.2009, str. 48

Iskazivanje vrijednosti potraživanja i obveza

rrif - 4.2009, str. 57

Računovodstvo troškova održavanja i ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu

rrif - 4.2009, str. 65

Otvaranje knjigovodstvenih računa i evidentiranje početnog stanja prema novom računskom planu

rrif - 4.2009, str. 70

Promjene pravilnika o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom

rrif - 4.2009, str. 76

Službeni put radnika

rrif - 4.2009, str. 78

Plaća iz dobitka, trinaesta plaća i bonus

rrif - 4.2009, str. 80

Globalna financijska kriza

rrif - 4.2009, str. 91

EU je započeo opsežnu reformu financijskih propisa

rrif - 4.2009, str. 92

Upravljanje potraživanjima od kupaca

rrif - 4.2009, str. 96

Upravljanje financijama društva

rrif - 4.2009, str. 105

Oslobođenje od PDV-a za dobra i usluge koje se plaćaju iz inozemne novčane donacije i iz potpore EU

rrif - 4.2009, str. 110

Stope poreza na dodanu vrijednost u Europskoj uniji

rrif - 4.2009, str. 116

Međunarodno porezno planiranje – tehnike i instrumenti

rrif - 4.2009, str. 125

Oslobođenje od PDV-a za isporuke diplomatskim i konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama i ostalim stranim osobama u RH

rrif - 4.2009, str. 132

Obračunska plaćanja kod obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 4.2009, str. 138

Izmjena u plaćanju doprinosa obrtničkim komorama

rrif - 4.2009, str. 144

Zabrana pušenja u javnim prostorima

rrif - 4.2009, str. 145

Što kontroliraju gospodarski inspektori Državnog inspektorata u inspekcijskom nadzoru ugostiteljskih objekata

rrif - 4.2009, str. 148

Stanka za dojenje, trudnički i dojenački dopust

rrif - 4.2009, str. 157

Forma ugovora o radu kao pravne osnove radnog odnosa te primjena najpovoljnijeg prava

rrif - 4.2009, str. 160

Naplata tražbina iz stečajne mase i ovrha na stečajnoj masi

rrif - 4.2009, str. 162

Primjena Excela u financijskim izračunima

rrif - 4.2009, str. 175

Bolovanje i otplata kredita iz aktiviranoga dobivenog jamstva

rrif - 4.2009, str. 180
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)