RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Nejasan pogled u budućnost - uvodnik

rrif - 3.2009, str. 17

Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2008.

rrif - 3.2009, str. 19

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statističke potrebe

rrif - 3.2009, str. 28

Izvještaj o novčanom tijeku - direktna (izravna) metoda

rrif - 3.2009, str. 42

Konsolidacija financijskih izvješća

rrif - 3.2009, str. 46

Smanjenje vrijednosti revalorizirane dugotrajne materijalne imovine

rrif - 3.2009, str. 59

Utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja za 2008., uporaba dobitka i pokriće gubitka

rrif - 3.2009, str. 65

Praćenje troškova proizvodnje pomoćnim računom dobitka i gubitka

rrif - 3.2009, str. 78

Računovodstveni i porezni položaj kamata (II. dio)

rrif - 3.2009, str. 82

Plaćanje članarine turističkim zajednicama za 2009.

rrif - 3.2009, str. 90

Valutna klauzula i zamjena imovine

rrif - 3.2009, str. 95

Nabava imovine na leasing

rrif - 3.2009, str. 97

Prijava u Registar

rrif - 3.2009, str. 98

Dopunsko zdravstveno osiguranje i ostale novosti u zdravstvenom osiguranju

rrif - 3.2009, str. 101

Pročišćeni tekst Zakona o reviziji

rrif - 3.2009, str. 107

Međunarodni standardi financijskog izvještavanja poduzeća koja nemaju javnu odgovornost

rrif - 3.2009, str. 121

Novosti iz zakonodavstva europske unije

rrif - 3.2009, str. 123

Procjene razvojnih projekata u poljoprivredi

rrif - 3.2009, str. 126

Prag rentabilnosti

rrif - 3.2009, str. 133

Procjenjivanje rizičnih čimbenika u bankarskoj industriji

rrif - 3.2009, str. 138

Statističko izvještavanje HNB-a o ulaganjima

rrif - 3.2009, str. 143

Novosti u poreznom postupku (u povodu novog Općeg poreznog zakona)

rrif - 3.2009, str. 156

Državne potpore za istraživačko-razvojne projekte i za obrazovanje

rrif - 3.2009, str. 163

Ugovaranje promjene plaće

rrif - 3.2009, str. 175

Radno vrijeme, obvezni odmori i troškovi službenog puta u prijevozničkoj djelatnosti

rrif - 3.2009, str. 178

Razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu

rrif - 3.2009, str. 185

Dostavljanje izvješća o javnoj nabavi za 2008.

rrif - 3.2009, str. 187

Načini ustrojavanja unutarnje revizije

rrif - 3.2009, str. 190

Gospodarska kretanja krajem 2008.

rrif - 3.2009, str. 202
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)