RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik: Kolegice i kolege

rrif - 12.2009, str. 17

Utvrđivanje cijena u trgovini na veliko i malo

rrif - 12.2009, str. 19

Računovodstvene politike i njihov utjecaj na poslovni i porezni rezultat

rrif - 12.2009, str. 25

Ispravak računovodstvenih pogrešaka

rrif - 12.2009, str. 31

Osnivanje i računovodstvo podružnica stranih osnivača

rrif - 12.2009, str. 38

Troškovi darova za financiranje promidžbe predsjedničkih kandidata

rrif - 12.2009, str. 43

Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2009.

rrif - 12.2009, str. 46

Ulaganja zakupnika i ovisni troškovi nabave

rrif - 12.2009, str. 102

Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja za 2009. u neprofitnom računovodstvu

rrif - 12.2009, str. 104

Godišnji popis (inventura)

rrif - 12.2009, str. 118

Otpis sitnog inventara

rrif - 12.2009, str. 123

Porezni položaj prigodnih darova

rrif - 12.2009, str. 125

Obvezan sadržaj isplatne liste

rrif - 12.2009, str. 130

Rekapitulacija podataka o plaćama radi HZMO-ove kontrole i uspostavljanje prijave MPP

rrif - 12.2009, str. 133

Načelo značajnosti u reviziji financijskih izvještaja

rrif - 12.2009, str. 140

Računovodstveni standardi i mjerenje fer vrijednosti

rrif - 12.2009, str. 146

Rasprave o konsolidaciji, financijskim instrumentima i financijskim izvještajima

rrif - 12.2009, str. 148

Sustav EU fondova u RH i mogućnosti korištenja

rrif - 12.2009, str. 150

Harmonizacija načina plaćanja i nasljeđivanja u EU

rrif - 12.2009, str. 153

Novi Zakon o platnom prometu

rrif - 12.2009, str. 156

Ekonomska procjena za dodjelu državne potpore

rrif - 12.2009, str. 160

Tko su obveznici PDV-a prema izmjenama Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2010.

rrif - 12.2009, str. 165

Obilježja carinskih i poreznih oslobođenja pri uvozu robe od 1. siječnja 2010.

rrif - 12.2009, str. 176

Izvješćivanje o uslugama s inozemstvom od 2010.

rrif - 12.2009, str. 180

Način obračunavanja, plaćanja i izvješćivanja o plaćenom posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke

rrif - 12.2009, str. 189

Prijelaz „dohodaša“ u „dobitaša“ i obrnuto – porezne obveze s motrišta PDV-a

rrif - 12.2009, str. 197

Prijelaz obrtnika na plaćanje poreza na dobitak u 2010.

rrif - 12.2009, str. 202

Aktualna pitanja u ugostiteljstvu

rrif - 12.2009, str. 211

Novosti u pravima iz zdravstvenog osiguranja

rrif - 12.2009, str. 215

Postupanje u slučajevima ozljede na radu

rrif - 12.2009, str. 219

Sklapanje i valjanost ugovora o radu

rrif - 12.2009, str. 221

Zajednička ulaganja - struktura i sadržaj ugovora

rrif - 12.2009, str. 224

Njemački pogledi na ekonomsku i financijsku krizu

rrif - 12.2009, str. 231

Posljedice svjetske financijske krize i potreba reforme MMF-a

rrif - 12.2009, str. 233

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 12.2009, str. 235

Novi propisi

rrif - 12.2009, str. 241

Stručne obavijesti

rrif - 12.2009, str. 243
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)