RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Kad bogovi padaju - uvodnik

rrif - 11.2009, str. 11

Troškovi promidžbe i reprezentacije

rrif - 11.2009, str. 13

Vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca

rrif - 11.2009, str. 22

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza

rrif - 11.2009, str. 31

Računovodstvo uređenja okoliša

rrif - 11.2009, str. 41

Računovodstvo zakupa (najma) i ulaganja u tuđu imovinu

rrif - 11.2009, str. 45

Postupak osnivanja i početak poslovanja društva s ograničenom odgovornošću

rrif - 11.2009, str. 50

Valutna klauzula i troškovi službenog puta

rrif - 11.2009, str. 56

Računovodstva u ustanovama

rrif - 11.2009, str. 59

Zajmovi

rrif - 11.2009, str. 61

Godišnji otpis vrijednosti imovine

rrif - 11.2009, str. 63

Konačni obračun poreza iz plaća za 2009.

rrif - 11.2009, str. 69

Revizija ulaganja u dionice za trgovanje i dionice raspoložive za prodaju

rrif - 11.2009, str. 76

Rasprave o priznavanju prihoda i vlasničkim pravima

rrif - 11.2009, str. 81

Naknada banaka, računi za potrošače i oglašavanje proizvoda

rrif - 11.2009, str. 83

Operativno planiranje prodaje

rrif - 11.2009, str. 85

Smjernice za izradu godišnjeg plana poslovanja za 2010.

rrif - 11.2009, str. 93

Projekcija poslovnog rezultata malih i srednjih poduzetnika u traženju kredita

rrif - 11.2009, str. 98

Metodologija financijskog restrukturiranja i sanacija trgovačkog društva

rrif - 11.2009, str. 105

Porez na imovinu – stvarnost ili mit

rrif - 11.2009, str. 112

Ustupanje ili cesija prava na povrat poreza iz porezno-dužničkog odnosa

rrif - 11.2009, str. 121

Što donosi novi Zakon o trošarinama

rrif - 11.2009, str. 128

Oporezivanje bezalkoholnih pića posebnim porezom

rrif - 11.2009, str. 142

Oporezivanje kave posebnim porezom i označavanje markicama

rrif - 11.2009, str. 147

Postupanja s carinskim deklaracijama

rrif - 11.2009, str. 151

Godišnji popis – priprema za godišnji obračun samostalnih obrtničkih djelatnosti i kontrola uvjeta za prijelaz na „dobitaša“

rrif - 11.2009, str. 158

Posebni uvjeti za obavljanje direktne prodaje putem zastupnika

rrif - 11.2009, str. 169

Odgovornost poslodavca za štetu, izvješćivanje o privremenoj nesposobnosti za rad

rrif - 11.2009, str. 176

Kupoprodaja uz pridržaj prava vlasništva prodavatelja

rrif - 11.2009, str. 178

Pregled zaključaka uz Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

rrif - 11.2009, str. 183

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 11.2009, str. 192

www RRiF-ove vijesti i informacije

rrif - 11.2009, str. 200

Postupak za zbrinjavanje EE otpada

rrif - 11.2009, str. 202

Novi propisi

rrif - 11.2009, str. 206
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)