RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Jednom prava... - uvodnik

rrif - 10.2009, str. 13

Popusti i sniženja s poreznog i računovodstvenog motrišta

rrif - 10.2009, str. 15

Računovodstvo državnih potpora

rrif - 10.2009, str. 21

Računovodstvo tečajnih razlika

rrif - 10.2009, str. 27

Računovodstveni i porezni položaj softvera

rrif - 10.2009, str. 32

Izvanredni rashodi

rrif - 10.2009, str. 38

Nabavna vrijednost građevina

rrif - 10.2009, str. 42

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti razdoblja prema novom MRS-u 1

rrif - 10.2009, str. 46

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – rujan 2009.

rrif - 10.2009, str. 55

Smanjenje vrijednosti potraživanja i obračunska plaćanja

rrif - 10.2009, str. 56

Računovodstveno i porezno motrište likvidacije udruge

rrif - 10.2009, str. 59

Dodatna ulaganja na dugotrajnoj nefinancijskoj imovini

rrif - 10.2009, str. 66

Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – rujan 2009.

rrif - 10.2009, str. 67

Pravo na osobne odbitke

rrif - 10.2009, str. 69

Plaće vodećih osoba državnih tvrtki

rrif - 10.2009, str. 77

Jačanje otvorenosti i odgovornosti financijskog izvještavanja

rrif - 10.2009, str. 80

Sprječavanje utaja poreza, javna nabava i pomoć bankama

rrif - 10.2009, str. 82

Redoslijed plaćanja u uvjetima blokade računa

rrif - 10.2009, str. 84

Naplata tražbine u ovršnom postupku

rrif - 10.2009, str. 88

Adekvatnost kapitala investicijskih društava

rrif - 10.2009, str. 95

Metoda vrednovanja upravljačkih opcija (real option) pri ocjeni i planiranju investicijskih projekata

rrif - 10.2009, str. 97

Pregled društva prije preuzimanja ili spajanja (Due diligence)

rrif - 10.2009, str. 105

Obračun PDV-a na isporuke dobara ispod nabavne vrijednosti

rrif - 10.2009, str. 110

Povećanje temeljnog kapitala iz dobitka nakon promjene poreznog tretmana

rrif - 10.2009, str. 115

Primjena osobnoga identifikacijskog broja na računima i drugim poslovnim ispravama (OIB) od 1. 1. 2010.

rrif - 10.2009, str. 119

Zastara – o primjeni građansko-pravnih pravila u poreznom pravu

rrif - 10.2009, str. 124

Porezni nadzor u svjetlu novog OPZ-a

rrif - 10.2009, str. 134

RRiF-ovi porezni savjeti

rrif - 10.2009, str. 141

Pojednostavljeni postupci deklariranja i ovlašteni primatelji

rrif - 10.2009, str. 149

Dubinska analiza stranke pri sprječavanju pranja novca

rrif - 10.2009, str. 155

Obvezni doprinosi i primitci članova uprave i izvršnih direktora

rrif - 10.2009, str. 161

Zahtjev za potpore za očuvanje radnog mjesta

rrif - 10.2009, str. 166

Raskid ugovora o radu prema sudskoj odluci

rrif - 10.2009, str. 171

Projektni pristup izgradnji poslovno-informacijskog sustava

rrif - 10.2009, str. 173

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 10.2009, str. 178

Posebni porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke

rrif - 10.2009, str. 192
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)