RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Molim, probudite se! - uvodnik

rrif - 9.2008, str. 17

Računovodstvo dugotrajnih potraživanja

rrif - 9.2008, str. 19

Računovodstvo poreza na dobitak malih i srednjih društava

rrif - 9.2008, str. 26

Financijski pokazatelji u bankarskim modelima za procjenu boniteta trgovačkih društava

rrif - 9.2008, str. 35

Prijam robe ili materijala u skladište i kalkulacija nabavne cijene

rrif - 9.2008, str. 43

Troškovi stipendija učenicima i studentima

rrif - 9.2008, str. 54

Kredit

rrif - 9.2008, str. 62

Kako primjeniti Zakon o minimalnoj plaći, Zakon o radu i kolektivne ugovore

rrif - 9.2008, str. 63

Novosti kod ovrhe na plaći

rrif - 9.2008, str. 68

Oporezivanje plaća izaslanih radnika u Republiku Hrvatsku

rrif - 9.2008, str. 74

Značenje interne revizije za uspješnost poslovanja društva

rrif - 9.2008, str. 80

Odgovornost revizora

rrif - 9.2008, str. 84

Rasprava i zaključci MSFI-a za privatna poduzeća

rrif - 9.2008, str. 91

Mjere za unapređenje poslovanja u EU

rrif - 9.2008, str. 93

Utjecaj inflacije i PDV-a na likvidnost investicijskog projekta

rrif - 9.2008, str. 96

Modificirana interna stopa rentabilnosti u ocjeni investicijskih projekata

rrif - 9.2008, str. 103

Primjena odabranih statističkih modela u predviđanju poslovnih rezultata

rrif - 9.2008, str. 108

Tržišna vrijednost kao osnovica za obračun PDV-a između povezanih osoba

rrif - 9.2008, str. 115

Trendovi u oporezivanju na području Europske unije

rrif - 9.2008, str. 119

Športaši u poreznom sustavu i sustavu obveznih osiguranja (II. dio)

rrif - 9.2008, str. 123

Uvjeti za obavljanje turističkih usluga u nautičkom turizmu

rrif - 9.2008, str. 131

Isplata otpremnine radniku koji odlazi u invalidsku mirovinu

rrif - 9.2008, str. 133

Otpremnina – sudska praksa

rrif - 9.2008, str. 136

Osiguranje prava radnika u slučaju stečaja poslodavca

rrif - 9.2008, str. 138

Odgovornost uprave trgovačkog društva

rrif - 9.2008, str. 140

Menadžment kvalitete, poslovna izvrsnost i konkurentnost

rrif - 9.2008, str. 150

Devizni račun i otpust duga

rrif - 9.2008, str. 155
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)