RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Zatvorite prozore - uvodnik

rrif - 7.2008, str. 15

Financijsko izvješćivanje tijekom godine

rrif - 7.2008, str. 17

Amortizacija osnovnog stada

rrif - 7.2008, str. 34

Računovodstveni postupci revalorizacije dugotrajne imovine

rrif - 7.2008, str. 41

Predračuni, radni nalozi, kamate na predujmove, zamjena proizvoda i sniženja prema Zakonu o zaštiti potrošača

rrif - 7.2008, str. 47

Uzorci i trgovačka roba kao promidžba (1+1 gratis)

rrif - 7.2008, str. 57

Računovodstvo društva u stečaju

rrif - 7.2008, str. 62

Prihodi od darova

rrif - 7.2008, str. 71

Obračun plaća koje se isplaćuju poslije 1. srpnja 2008.

rrif - 7.2008, str. 73

Regres za godišnji odmor u 2008.

rrif - 7.2008, str. 77

Donesen je Zakon o minimalnoj plaći

rrif - 7.2008, str. 84

Međunarodni standardi financijskog izvještavanja za privatna poduzeća

rrif - 7.2008, str. 87

Nove smjernice na području radnog zakonodavstva

rrif - 7.2008, str. 89

Povrat PDV-a stranim državljanima u okviru osobnog putničkog prometa

rrif - 7.2008, str. 92

Podnošenje zahtjeva za promjenom visine predujma poreza na dobitak u 2008

rrif - 7.2008, str. 101

Skraćen rok za plaćanje PDV-a pri uvozu dobara

rrif - 7.2008, str. 107

Dokumentacija transfernih cijena

rrif - 7.2008, str. 109

Porezno savjetništvo

rrif - 7.2008, str. 115

Porezni položaj usluga između matice i podružnice

rrif - 7.2008, str. 121

Aktualne izmjene carinskih propisa i mogućnost odobravanja odgode plaćanja duga

rrif - 7.2008, str. 123

Novosti u odgovornosti trgovca za materijalne nedostatke i jamstva za ispravnost proizvoda

rrif - 7.2008, str. 131

Aktualnosti vezane za godišnji odmor

rrif - 7.2008, str. 137

Evidentiranje podataka o stažu osiguranja - mirovinskoj osnovici

rrif - 7.2008, str. 143

Projektni kontroling

rrif - 7.2008, str. 157

Krađa dugotrajne nefinancijske imovine

rrif - 7.2008, str. 165

Prijelaz iz NKD 2002. na NKD 2007.

rrif - 7.2008, str. 166
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)