RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Dramatično otvoreno - uvodnik

rrif - 6.2008, str. 13

Računovodstvo dugotrajne imovine namijenjene prodaji

rrif - 6.2008, str. 15

Računovodstvo zastupničke prodaje robe

rrif - 6.2008, str. 20

Računovodstvo darovnih bonova

rrif - 6.2008, str. 28

Raspodjela neizravnih rashoda

rrif - 6.2008, str. 31

Objavljivanje financijskih rizika prema MSFI-u 7

rrif - 6.2008, str. 37

Značenje troškova za planiranje i nadzor poslovanja (II. dio)

rrif - 6.2008, str. 41

Paradoksi primjene Hrvatskih standarda financijskog izvješćivanja

rrif - 6.2008, str. 47

Revalorizacija i nabava dugotrajne imovine

rrif - 6.2008, str. 51

Naknade plaće radnicima za vrijeme bolovanja

rrif - 6.2008, str. 53

Utvrđivanje dohotka od dodjele i opcijske kupnje vlastitih dionica

rrif - 6.2008, str. 69

Minimalna plaća prema novom propisu

rrif - 6.2008, str. 78

Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 6.2008, str. 79

Najavljena revizija europskih smjernica

rrif - 6.2008, str. 81

Financijski omjeri i prag rentabilnosti

rrif - 6.2008, str. 85

Pravna (ne)valjanost nekih odredaba u kreditnim i sličnim financijskim ugovorima

rrif - 6.2008, str. 91

Neoporezivi primitci u sustavu poreza na dohodak

rrif - 6.2008, str. 99

Pravno motrište poreznog nadzora

rrif - 6.2008, str. 106

Osobni identifikacijski broj

rrif - 6.2008, str. 114

Oporezivanje dobitka u Bosni i Hercegovini

rrif - 6.2008, str. 120

Zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobitak u Europskoj uniji (II. dio)

rrif - 6.2008, str. 124

Trošarinsko zakonodavstvo Europske unije

rrif - 6.2008, str. 128

Naknade za bolovanje obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 6.2008, str. 145

Izmjena u plaćanju doprinosa obrtničkim komorama

rrif - 6.2008, str. 150

Što donosi novi Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastice

rrif - 6.2008, str. 151

Rokovi usklade propisa u ugostiteljstvu i turizmu

rrif - 6.2008, str. 158

Upućivanje radnika na novo mjesto rada za vrijeme trajanja sezone

rrif - 6.2008, str. 163

Novosti u mirovinskom osiguranju

rrif - 6.2008, str. 166

Interna realizacija i dani jamstveni polozi

rrif - 6.2008, str. 171

Povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost u 2008.

rrif - 6.2008, str. 172
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)