RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Igra kartama - uvodnik

rrif - 3.2008, str. 13

Uporaba dobitka i pokriće gubitka po godišnjem obračunu za 2007.

rrif - 3.2008, str. 15

Godišnji financijski izvještaj (GFI-POD) za 2007.

rrif - 3.2008, str. 28

Dostava financijskih izvješća u sudski registar

rrif - 3.2008, str. 37

Konsolidacija financijskih izvješća

rrif - 3.2008, str. 39

Utvrđivanje vrijednosti imovine investicijskog fonda

rrif - 3.2008, str. 50

Računovodstvo sitnog inventara

rrif - 3.2008, str. 57

Otvaranje knjigovodstvenih računa i evidentiranje početnog stanja

rrif - 3.2008, str. 66

Uspostava novog računovodstvenog sustava

rrif - 3.2008, str. 76

Poduzetnička plaća

rrif - 3.2008, str. 80

Jubilarne nagrade

rrif - 3.2008, str. 86

Porezni i socijalni status pomoraca u međunarodnoj plovidbi

rrif - 3.2008, str. 91

Revizorsko razmatranje problematike vremenske neograničenosti poslovanja

rrif - 3.2008, str. 101

Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 3.2008, str. 116

Vijesti iz Europske unije

rrif - 3.2008, str. 118

Metode financijskog odlučivanja o leasingu

rrif - 3.2008, str. 121

Kada isplatiti dividendu, a kada ne

rrif - 3.2008, str. 126

Financijska izvješća banaka

rrif - 3.2008, str. 130

Zaključne napomene u vezi s prijavom poreza na dobitak za 2007.

rrif - 3.2008, str. 139

Državne potpore za istraživačko-razvojne projekte te obrazovanje i izobrazbu

rrif - 3.2008, str. 142

Lokalni porezi koje mogu uvesti gradovi i općine

rrif - 3.2008, str. 152

Otpis poreznog duga i duga za obvezne doprinose

rrif - 3.2008, str. 159

Porezne obveze u prometu nekretnina koje su evidentirane u popisu DI obrtnika

rrif - 3.2008, str. 162

Neka pitanja vezana za dobivanje suglasnosti za poslove građenja

rrif - 3.2008, str. 173

Novosti u s vezi vođenjem knjige gostiju, popisa gostiju i knjige žalbi

rrif - 3.2008, str. 177

Odgovori na pitanja iz nadležnosti gospodarske inspekcije

rrif - 3.2008, str. 180

Redovni poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

rrif - 3.2008, str. 186

Razlozi i rok za izvanredni otkaz ugovora o radu

rrif - 3.2008, str. 192

Koncern - aktualna pitanja povezivanja društava

rrif - 3.2008, str. 194

Kupnja i prodaja zemljišta i naplata potraživanja zemljištem

rrif - 3.2008, str. 196

Tumačenja temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

rrif - 3.2008, str. 197

Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi

rrif - 3.2008, str. 202

Ulaganja u Srbiju – pregled uvjeta poslovanja za hrvatske ulagače

rrif - 3.2008, str. 205

Putovanje u Moskvu i St. Petersburg

rrif - 3.2008, str. 217

Księga o sztuce handlu (Benedykt Cotruglio)

rrif - 3.2008, str. 219
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)