RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Pogled s južne strane Alpa - uvodnik

rrif - 2.2008, str. 13

Financijska i porezna izvješća poduzetnika za 2007. (II. dio)

rrif - 2.2008, str. 15

Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2007. (obrazac PD)

rrif - 2.2008, str. 16

Posebnosti godišnjeg obračuna za 2007. u trgovačkoj djelatnosti

rrif - 2.2008, str. 58

Posebnosti obračuna u proizvodnoj djelatnosti s rasporedom troškova prema zahtjevima MRS-a 2

rrif - 2.2008, str. 66

Osobitosti pri provođenju godišnjeg popisa i izradi godišnjeg obračuna u hotelijerstvu i ugostiteljstvu

rrif - 2.2008, str. 73

Osobitosti financijskih izvješća prijevozničkih društava

rrif - 2.2008, str. 91

Završna knjiženja u djelatnosti prodaje automobila, servisa i sličnih usluga

rrif - 2.2008, str. 105

Godišnji obračun u graditeljstvu

rrif - 2.2008, str. 119

Državne potpore – računovodstvene posebnosti u godišnjem obračunu

rrif - 2.2008, str. 122

Osobitosti financijskih izvješća u poljoprivredi za godinu 2007.

rrif - 2.2008, str. 129

Izvješće o stanju društva

rrif - 2.2008, str. 136

Posebnosti poslovanja u inozemstvu za 2007.

rrif - 2.2008, str. 145

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2007.

rrif - 2.2008, str. 155

Odnos eksterne revizije i upravljačkih struktura trgovačkog društva

rrif - 2.2008, str. 165

Vijesti iz Europske unije

rrif - 2.2008, str. 172

Kreditni poslovi s inozemstvom - obveza izvješćivanja - što je novo?

rrif - 2.2008, str. 175

Sastavljanje obrasca PDV-K – konačni obračun PDV-a za 2007.

rrif - 2.2008, str. 188

Prijava poreza na dohodak građana za 2007.

rrif - 2.2008, str. 206

Obveza plaćanja doprinosa obrtničkim komorama u 2008.

rrif - 2.2008, str. 228

Dopuna porezne prijave samostalnih obrtničkih djelatnosti na obrascu DOH za 2007. - iskazivanje potpora za obrazovanje

rrif - 2.2008, str. 231

Prestala je kontrola cijena i marža za određene proizvode i usluge (OC-1 i OC-2)

rrif - 2.2008, str. 237

Odgovornost trgovca za materijalne nedostatke proizvoda u potrošačkom ugovoru

rrif - 2.2008, str. 239

Izvanredni otkaz ugovora o radu - sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske

rrif - 2.2008, str. 250

Pravo na doplatak za djecu

rrif - 2.2008, str. 252

Zastara tražbina prema ZOO-u i nekim posebnim propisima

rrif - 2.2008, str. 258

Izrada dugotrajne imovine

rrif - 2.2008, str. 268
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)