RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Bilančni iluzionizam i financijska kriza

rrif - 12.2008, str. 14

Zaštitna kamata u funkciji zaštite kapitala

rrif - 12.2008, str. 17

Računovodstveni i porezni položaj zajmova i kamata (I. dio)

rrif - 12.2008, str. 23

Računovodstvo proizvodnje grožđa i vina

rrif - 12.2008, str. 32

Računovodstvo prodaje i transakcije povratnog najma (leasinga)

rrif - 12.2008, str. 38

Troškovi darovanja, promidžbe i reprezentacije

rrif - 12.2008, str. 41

Priprema za izradu godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2008.

rrif - 12.2008, str. 51

Računovodstvo ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava u svjetlu izmijenjenoga MRS-a 39

rrif - 12.2008, str. 56

Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2008.

rrif - 12.2008, str. 66

Odgođeni nerecipročni prihodi

rrif - 12.2008, str. 121

Rekapitulacija podataka o plaćama za postupak kontrole Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

rrif - 12.2008, str. 122

Novosti u doprinosima za obvezna osiguranja od 1. siječnja 2009.

rrif - 12.2008, str. 128

Darivanje radnika i njihove djece povodom predstojećih blagdana

rrif - 12.2008, str. 132

Izmijenjen je i dopunjen Zakon o reviziji

rrif - 12.2008, str. 137

Iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde - Kreditna kriza i MSFI-ji za privatna poduzeća

rrif - 12.2008, str. 143

Zakonodavstvo Europske unije

rrif - 12.2008, str. 144

Godišnji poslovni plan s prikazom ulaganja u novu djelatnost

rrif - 12.2008, str. 145

Proračun EU i gospodarski rast Unije

rrif - 12.2008, str. 159

Financijski inspektorat - nova inspekcija s novim ovlastima

rrif - 12.2008, str. 167

Ulazak i izlazak poduzetnika iz registra obveznika PDV-a

rrif - 12.2008, str. 172

Tko je obveznik upisa u registar obveznika poreza na dohodak (RPO)

rrif - 12.2008, str. 181

Uvod u porezno planiranje – osnovni pojmovi i izvori prava

rrif - 12.2008, str. 191

Prijelaz obrtnika na plaćanje poreza na dobitak i na dvostavno knjigovodstvo

rrif - 12.2008, str. 201

Postupci s PDV-om pri prijelazu "dohodaša" u "dobitaša" i obrnuto

rrif - 12.2008, str. 211

Poslovanje poljoprivrednoga gospodarstva

rrif - 12.2008, str. 215

Proizvodnja i prodaja božićnih drvaca te prodaja pirotehničkih sredstava

rrif - 12.2008, str. 225

Radni sporovi u sudskoj praksi glede zabrane diskriminacije i prestanka ugovora o radu

rrif - 12.2008, str. 233

Dodatne činidbe u društvu s ograničenom odgovornošću

rrif - 12.2008, str. 235

Europski model poslovne izvrsnosti

rrif - 12.2008, str. 240

Darovanje i nabava uz popust

rrif - 12.2008, str. 247
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)