RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Car je gol - uvodnik

rrif - 11.2008, str. 17

Zaštita kapitala kao faktor sprječavanja gospodarske krize - Treba li nam zaštitna kamata

rrif - 11.2008, str. 18

Kontroling u međunarodnim poslovnim subjektima

rrif - 11.2008, str. 25

Otkup sredstva po isteku ugovora o operativnom najmu (leasingu)

rrif - 11.2008, str. 31

Izdavanje i obračun putnog naloga

rrif - 11.2008, str. 37

Računovodstvo vlastitih udjela i trezorskih dionica

rrif - 11.2008, str. 46

Dugotrajna nefinancijska imovina

rrif - 11.2008, str. 53

Športske organizacije

rrif - 11.2008, str. 57

Autorski honorari

rrif - 11.2008, str. 69

Konačni obračun poreza iz plaća za 2008.

rrif - 11.2008, str. 71

Revizija konsolidiranih financijskih izvještaja (s kritičkim osvrtom na MSFI-e i HSFI-e)

rrif - 11.2008, str. 79

Iz odbora za međunarodne računovodstvene standarde - Odgovornost za kreditnu krizu

rrif - 11.2008, str. 88

Stroža pravila bankarskog poslovanja

rrif - 11.2008, str. 90

Novi zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

rrif - 11.2008, str. 93

Platni promet s inozemstvom - plaćanja internetom

rrif - 11.2008, str. 107

Troškovi prijevoza i njihov utjecaj na carinsku vrijednost robe

rrif - 11.2008, str. 108

Nastanak porezne obveze u prometu nekretnina stranih osoba u RH

rrif - 11.2008, str. 114

Hrvatski poduzetnici - obveznici PDV-a u inozemstvu

rrif - 11.2008, str. 117

Poslovanje i oporezivanje primitaka stalnih sudskih procjenitelja

rrif - 11.2008, str. 123

Ovrha na pokretninama radi naplate poreznog duga

rrif - 11.2008, str. 126

Odgovori na pitanja iz poreza, računovodstva i drugo

rrif - 11.2008, str. 132

Aktualnosti u primjeni Zakona o trgovini

rrif - 11.2008, str. 140

Radno vrijeme u djelatnosti trgovine

rrif - 11.2008, str. 143

Obveze proizvođača i posjednika otpada

rrif - 11.2008, str. 151

Obavljanje nadzora prema novom Zakonu o državnom inspektoratu

rrif - 11.2008, str. 156

Što donosi Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

rrif - 11.2008, str. 163

Radni sporovi glede štete, uvjeta rada i sudske nadležnosti

rrif - 11.2008, str. 173

Poslovni papiri društava i trgovaca pojedinaca

rrif - 11.2008, str. 174

Istupanje i isključenje člana iz društva s ograničenom odgovornošću

rrif - 11.2008, str. 177

Novi proračunski nadzor

rrif - 11.2008, str. 183

Primjena Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

rrif - 11.2008, str. 186

Sufinanciranje i kredit

rrif - 11.2008, str. 195
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)