RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Lov na jelene - uvodnik

rrif - 10.2008, str. 15

Određivanje ciljnih troškova u procesu razvoja novog proizvoda

rrif - 10.2008, str. 17

Nastanak i uporaba kapitalnih pričuva

rrif - 10.2008, str. 22

Računovodstvo pripajanja i spajanja društava s ograničenom odgovornošću

rrif - 10.2008, str. 27

Vrijednosna usklađenja i otpis tražbina od kupaca

rrif - 10.2008, str. 39

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – rujan 2008.

rrif - 10.2008, str. 48

Primjena Zakona o trgovini

rrif - 10.2008, str. 52

Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine

rrif - 10.2008, str. 54

Plaće radnika izaslanih od tuzemnog poslodavca na rad u inozemstvo

rrif - 10.2008, str. 55

Kućne pomoćnice i druge osobe zaposlene u kućanstvu

rrif - 10.2008, str. 64

Uloga posebnih revizija u korporativnom upravljanju (II. dio)

rrif - 10.2008, str. 78

Tranzicija za revizorske tvrtke, radno vrijeme i rodiljni dopust

rrif - 10.2008, str. 90

Zakonske zatezne kamate (1945. - 2008.)

rrif - 10.2008, str. 93

Analiza osjetljivosti i vjerojatnosti u planiranju investicijskog projekta

rrif - 10.2008, str. 102

Novosti vezane za izvoz robe s dvojnom namjenom

rrif - 10.2008, str. 109

PDV kod unosa imovine u društvo, promjene oblika društava te spajanja, pripajanja i podjele društava

rrif - 10.2008, str. 112

Poslovanje i oporezivanje primitaka stalnih sudskih tumača i vještaka

rrif - 10.2008, str. 117

Zabrana obavljanja djelatnosti kao mjera opreza po Prekršajnom zakonu

rrif - 10.2008, str. 129

Novosti u korištenju poreznih povlastica

rrif - 10.2008, str. 131

Prestanak obavljanja samostalne obrtničke djelatnosti – obveznika poreza na dohodak

rrif - 10.2008, str. 135

Likvidacija obrtničke i druge samostalne djelatnosti – obveznika poreza na dobitak

rrif - 10.2008, str. 152

Prodaja dobara i pružanje usluga na otvorenom prostoru (II. dio)

rrif - 10.2008, str. 160

Novi uvjeti za obavljanje ugostiteljskih usluga u kampovima

rrif - 10.2008, str. 169

Kako prijaviti radnike i ostale osiguranike u obvezno mirovinsko osiguranje

rrif - 10.2008, str. 173

Pravo na rodiljni dopust i utvrđivanje naknade

rrif - 10.2008, str. 184
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)