RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Polugodišnje obveze trgovačkih društava za izvješćivanje i plaćanje poreza i drugih pristojbi tijekom godine

rrif - 7.2007, str. 13

Plaćanje boravišne pristojbe ovisno o poreznom položaju iznajmljivača

rrif - 7.2007, str. 19

Financijsko izvješćivanje za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2007.

rrif - 7.2007, str. 21

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – lipanj 2007.

rrif - 7.2007, str. 27

Razgraničenje osnovnog stada od uzgoja za tržište

rrif - 7.2007, str. 32

Računovodstvo upravljanja suvlasničkim dijelovima stambene zgrade

rrif - 7.2007, str. 37

Primjeri izvještaja o upravljanju stambenim zgradama

rrif - 7.2007, str. 44

Povrat predujma i naknada osiguravajućeg društva

rrif - 7.2007, str. 48

Polugodišnji izvještaji neprofitnih organizacija za 2007.

rrif - 7.2007, str. 50

Regres za godišnji odmor u 2007. godini

rrif - 7.2007, str. 63

Statističko istraživanje na području plaća i materijalnih prava radnika u 2007. (obrazac SPL i TMP)

rrif - 7.2007, str. 69

Revidiranje mjerenja i objavljivanja fer vrijednosti (I. dio)

rrif - 7.2007, str. 73

Konceptualni okvir standarda i predočavanje financijskih izvješća

rrif - 7.2007, str. 78

Komentar pravila za dokumentarne akreditive UCP 600

rrif - 7.2007, str. 80

Skladišnica za žitarice i industrijsko bilje kao osiguranje za kredit

rrif - 7.2007, str. 85

Opcije - mogućnost primjene

rrif - 7.2007, str. 89

Efektivno porezno opterećenje trgovačkih društava

rrif - 7.2007, str. 98

Zahtjev za povrat i preknjiženje pogrešno uplaćenih javnih davanja

rrif - 7.2007, str. 103

Obračun PDV-a na "inozemne usluge"

rrif - 7.2007, str. 115

Oporezivanje luksuznih proizvoda

rrif - 7.2007, str. 129

Sudska praksa u poreznim stvarima

rrif - 7.2007, str. 137

Plaćanje i izmjena mjesečnog predujma poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti

rrif - 7.2007, str. 139

Novosti u Zakonu o obrtu

rrif - 7.2007, str. 145

Aktualni problemi primjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

rrif - 7.2007, str. 147

Uporaba pečata u poslovnoj praksi

rrif - 7.2007, str. 152

Sprječavanje krize u malim i srednjim poduzećima

rrif - 7.2007, str. 154

Upravljanje rizikom i mjerenje izloženosti riziku

rrif - 7.2007, str. 163

Uvjeti poslovanja inozemnih ulagača u Bosni i Hercegovini

rrif - 7.2007, str. 172

Novi propisi

rrif - 7.2007, str. 179

Stručne obavijesti

rrif - 7.2007, str. 181
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)