RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Zadovoljstvo u ritmu salse - uvodnik

rrif - 6.2007, str. 13

Model primjene obračuna po potpunim troškovima u hotelijerstvu

rrif - 6.2007, str. 15

Novo bilanciranje otuđenja dugotrajne imovine

rrif - 6.2007, str. 21

Vjerodostojnost računa poduzetnika i njihovo potpisivanje

rrif - 6.2007, str. 27

Primjena kalkulacije u analizi prodajne cijene proizvoda

rrif - 6.2007, str. 36

Troškovi službenih putovanja zaposlenika u inozemstvu

rrif - 6.2007, str. 41

Obračun i isplata plaće po godišnjem obračunu iz dobitka i trinaeste plaće

rrif - 6.2007, str. 51

Prodaja i nabava dugotrajne imovine te povrat PDV-a

rrif - 6.2007, str. 62

Revizijski rizici

rrif - 6.2007, str. 63

Tarife revizorskih usluga i tržišno natjecanje

rrif - 6.2007, str. 67

Mjerenje fer vrijednosti

rrif - 6.2007, str. 71

Procjena vrijednosti poduzeća

rrif - 6.2007, str. 73

Pružanje turističkih usluga – usluge smještaja putem agencije

rrif - 6.2007, str. 79

Unos nekretnina u kapital društva od strane pravnih osoba

rrif - 6.2007, str. 88

Izuzeće službene osobe u poreznom postupku

rrif - 6.2007, str. 92

RRiF-ovi porezni savjeti

rrif - 6.2007, str. 96

Uvjeti i porezni položaj pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu - najam soba, postelja, kampovi

rrif - 6.2007, str. 100

Pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu i porezni položaj

rrif - 6.2007, str. 109

Kontrola cijena i marža za određene proizvode i usluge

rrif - 6.2007, str. 116

Deklariranje i označavanje neprehrambenih proizvoda

rrif - 6.2007, str. 120

Pregled provedbenih propisa iz deviznog poslovanja

rrif - 6.2007, str. 131

Godišnji odmori u 2007. godini

rrif - 6.2007, str. 133

Radni sporovi kroz sudsku praksu Vrhovnog suda Republike Hrvatske

rrif - 6.2007, str. 141

Što treba znati o obračunu plaće

rrif - 6.2007, str. 143

Putovanje članova Udruge "Hrvatski računovođa" na Kubu

rrif - 6.2007, str. 162

Otkriven spomenik Benediktu Kotruljeviću

rrif - 6.2007, str. 164

Računovodstvo kao podrška poslovnoj izvrsnosti

rrif - 6.2007, str. 166

Novi propisi

rrif - 6.2007, str. 169

Stručne obavijesti

rrif - 6.2007, str. 170
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)