RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Pogrešna priča - uvodnik

rrif - 5.2007, str. 17

Interni obračun po potpunim stvarnim troškovima

rrif - 5.2007, str. 19

Odluka o računovodstvenim politikama trgovačkog društva

rrif - 5.2007, str. 27

Obračun troškova službenih putovanja zaposlenika u tuzemstvu

rrif - 5.2007, str. 39

Računovodstvo zadruga u poljoprivredi

rrif - 5.2007, str. 49

Rokovi čuvanja poslovne i knjigovodstvene dokumentacije, poslovnih knjiga i financijskih izvješća

rrif - 5.2007, str. 57

Nabava kratkotrajne imovine

rrif - 5.2007, str. 68

Primljena odobrenja i predujmovi

rrif - 5.2007, str. 71

Prezentiranje financijskih izvješća

rrif - 5.2007, str. 74

Mjenice u poslovnoj praksi

rrif - 5.2007, str. 76

Zadužnica – izdavanje, naplata i prijenos

rrif - 5.2007, str. 84

Trgovanje dionicama

rrif - 5.2007, str. 92

Odabir poslovno - informacijskog sustava (ERP)

rrif - 5.2007, str. 100

Zahtjev za promjenom visine predujma poreza na dobitak u 2007.

rrif - 5.2007, str. 106

Unos nekretnina u kapital društva od strane članova

rrif - 5.2007, str. 112

Turističke usluge - smještaj ili najam

rrif - 5.2007, str. 115

Izvršenje poreznog akta i obračunske prijave

rrif - 5.2007, str. 120

PDV u pristupu unutarnjem tržištu EU (4. dio)

rrif - 5.2007, str. 124

Unos imovine fizičkih osoba u društvo

rrif - 5.2007, str. 129

Upravljanje promjenama počinje s planom

rrif - 5.2007, str. 136

Zahtjevi u vezi s deklariranjem hrane

rrif - 5.2007, str. 140

Obveze proizvođača otpada prema Pravilniku o gospodarenju otpadom

rrif - 5.2007, str. 149

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata

rrif - 5.2007, str. 152

Prijava kreditnih poslova s inozemstvom

rrif - 5.2007, str. 155

Promjene u izvješćivanju HNB-a o vlasničkim ulaganjima

rrif - 5.2007, str. 171

Dužna pozornost i odgovornost članova nadzornog odbora

rrif - 5.2007, str. 176

Novi propisi

rrif - 5.2007, str. 181

Stručne obavijesti

rrif - 5.2007, str. 183
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)