RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Revizor - uvodnik

rrif - 3.2007, str. 13

Godišnji financijski izvještaj (GFI - POD) za 2006.

rrif - 3.2007, str. 15

Raspored dobitka i pokrivanje gubitka u godišnjem obračunu za 2006.

rrif - 3.2007, str. 29

Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 3.2007, str. 41

Konsolidacija financijskih izvješća

rrif - 3.2007, str. 54

Računovodstveno evidentiranje gotovih proizvoda

rrif - 3.2007, str. 68

Menadžersko računovodstvo u budućnosti

rrif - 3.2007, str. 74

Pretplata i dugotrajna nefinancijska imovina

rrif - 3.2007, str. 80

Predočavanje financijskih izvješća

rrif - 3.2007, str. 83

Upravljanje i vođenje investicijskih projekata u graditeljstvu

rrif - 3.2007, str. 85

Od javnoga prema tržišnom financiranju zdravstva

rrif - 3.2007, str. 94

PDV kod isporuka između matičnog društva i podružnice i sudska praksa EU

rrif - 3.2007, str. 101

Prolazne stavke izvan PDV-a

rrif - 3.2007, str. 105

Trajanje poreznog nadzora

rrif - 3.2007, str. 110

PDV u pristupu unutarnjem tržištu EU (2. dio)

rrif - 3.2007, str. 117

Donošenje i primjena normativa i cjenika u ugostiteljstvu

rrif - 3.2007, str. 124

Pitanja i odgovori

rrif - 3.2007, str. 133

Promjene carinskog zakona od 1. siječnja 2007.

rrif - 3.2007, str. 135

Nove odluke Hrvatske narodne banke

rrif - 3.2007, str. 139

Mikrokreditiranjem do Nobelove nagrade

rrif - 3.2007, str. 142

Izvješće uprave o stanju društva

rrif - 3.2007, str. 144

Radni sporovi u sudskoj praksi

rrif - 3.2007, str. 146

Premije osiguranja kao plaća i porezna olakšica

rrif - 3.2007, str. 147

Obračun plaće HRVI-a i osoba s invaliditetom

rrif - 3.2007, str. 156

Povrat doprinosa plaćenih iznad najviše godišnje osnovice za 2006.

rrif - 3.2007, str. 160

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 3.2007, str. 166

Novi propisi

rrif - 3.2007, str. 167

Stručne obavijesti

rrif - 3.2007, str. 169
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)