RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Optička iluzija - uvodnik

rrif - 2.2007, str. 9

Posebnosti godišnjeg obračuna za 2006. u trgovačkoj djelatnosti

rrif - 2.2007, str. 11

Posebnosti obračuna u proizvodnoj djelatnosti s rasporedom toškova prema zahtjevima MRS-a 2

rrif - 2.2007, str. 19

Posebnosti u godišnjem obračunu za 2006. u djelatnosti graditeljstva

rrif - 2.2007, str. 27

Godišnji obračun trgovačkih društva u poljoprivredi za 2006.

rrif - 2.2007, str. 34

Posebnosti godišnjeg obračuna prijevozničkih djelatnosti u cestovnom prijevozu

rrif - 2.2007, str. 43

Računovodstveni i porezni postupci pri izradi godišnjeg obračuna u hotelijerstvu i ugostiteljstvu

rrif - 2.2007, str. 53

Posebnosti godišnjeg obračuna za 2006. u komunalnim i drugim društvima koja primaju državne potpore

rrif - 2.2007, str. 65

Izvještaj o novčanom toku prema neizravnoj metodi

rrif - 2.2007, str. 73

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2006.

rrif - 2.2007, str. 81

Statistički izvještaj neprofitnih organizacija za 2006.

rrif - 2.2007, str. 92

Stjecanje nekretnine preuzimanjem kredita

rrif - 2.2007, str. 93

Obveze imenovanja u sustavu kontrola u javnom sektoru

rrif - 2.2007, str. 94

Vijesti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 2.2007, str. 97

Konzultacije o regulaciji ne-EU revizorskih firmi 1 (11. siječnja 2007.)

rrif - 2.2007, str. 99

Ocjenjivanje rada predstavništva

rrif - 2.2007, str. 100

Financiranje Hrvatske gospodarske komore u godini 2006.

rrif - 2.2007, str. 103

Prijava poreza na dohodak građana za 2006. – Obrazac DOH

rrif - 2.2007, str. 106

Konačni obračun PDV-a za 2006. na novom obrascu PDV-K

rrif - 2.2007, str. 128

Usklađenje poreznih evidencija s iskazanim podatcima u godišnjoj poreznoj prijavi obrtnika za 2006.

rrif - 2.2007, str. 145

Plaćanje doprinosa obrtničkim komorama u 2007.

rrif - 2.2007, str. 150

Primjena novog pravilnika o paušalnom oporezivanju

rrif - 2.2007, str. 153

RRiF-ovi porezni savjeti

rrif - 2.2007, str. 162

Posebnosti vezane za radno vrijeme prodavaonica, isticanje tvrtke te postupak reklamacije

rrif - 2.2007, str. 164

Oslobođenja od plaćanja carine od 1. siječnja 2007.

rrif - 2.2007, str. 168

Ovlasti nadzornog odbora u utvrđivanju financijskih izvješća

rrif - 2.2007, str. 176

Pravo na doplatak za djecu prema novom zakonu

rrif - 2.2007, str. 183

Radni odnosi kroz sudsku praksu

rrif - 2.2007, str. 187

Obračun plaće za rad u nepunom radnom vremenu

rrif - 2.2007, str. 189

Novi propisi

rrif - 2.2007, str. 199

Stručne obavijesti

rrif - 2.2007, str. 201
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)