RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Izborna odluka - uvodnik

rrif - 11.2007, str. 11

Donesen je novi Zakon o računovodstvu (primjena od 1. siječnja 2008.)

rrif - 11.2007, str. 13

Godišnji popis imovine i obveza

rrif - 11.2007, str. 17

Metode popisa (inventure) u funkciji istinitog i objektivnoga financijskog izvješćivanja

rrif - 11.2007, str. 26

Vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca

rrif - 11.2007, str. 29

Računovodstvo nematerijalne imovine

rrif - 11.2007, str. 37

Prodaja robe u komisiji

rrif - 11.2007, str. 49

Prednosti i slabosti uravnoteženih pokazatelja (balanced scorecard)

rrif - 11.2007, str. 56

Doktrina kontrolinga i osobine kontrolera

rrif - 11.2007, str. 61

Moderni kontroling pomoću analitičkih aplikacija

rrif - 11.2007, str. 66

Davanje zajma i oročenje novca

rrif - 11.2007, str. 71

Konačni obračun poreza iz plaća za 2007. godinu

rrif - 11.2007, str. 72

Rasprave u Odboru za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 11.2007, str. 81

Nove kamate ante portas

rrif - 11.2007, str. 82

Planiranje u bankama

rrif - 11.2007, str. 96

Devizna rezidentnost te gotovinski promet

rrif - 11.2007, str. 101

Određivanje hrvatske devizne rezidentnosti za fizičke osobe

rrif - 11.2007, str. 107

Oporezivanje imovine - da ili ne

rrif - 11.2007, str. 110

Utaja poreza

rrif - 11.2007, str. 115

Poticajne mjere za istraživanje i razvoj

rrif - 11.2007, str. 118

Stavljanje vina u promet

rrif - 11.2007, str. 121

RriF-ovi porezni savjeti

rrif - 11.2007, str. 130

Domaća radinost i slobodna zanimanja (Porezne i druge obveze fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost domaće radinosti i slobodnog zanimanja)

rrif - 11.2007, str. 134

Građenje prema novom Zakonu

rrif - 11.2007, str. 141

Usklađivanje poslovanja ugostitelja u objektima jednostavnih usluga

rrif - 11.2007, str. 147

Rad radnika kod drugog poslodavca

rrif - 11.2007, str. 150

Radni sporovi - sudska praksa

rrif - 11.2007, str. 155

Pravo i uvjeti korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

rrif - 11.2007, str. 156

Upravni protiv nadzornih odbora

rrif - 11.2007, str. 159

Nove izmjene Zakona o trgovačkim društvima

rrif - 11.2007, str. 162

Zakup nefinancijske imovine

rrif - 11.2007, str. 165

Primitci fizičkih osoba vezani za održavanje izbora

rrif - 11.2007, str. 166

Proračunske klasifikacije i njihova primjena

rrif - 11.2007, str. 172

Pravna zaštita u postupku javne nabave

rrif - 11.2007, str. 177

Volontiranje prema Zakonu o volonterstvu

rrif - 11.2007, str. 185

Godišnja skupština Udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 11.2007, str. 192

Novi propisi

rrif - 11.2007, str. 194

Stručne obavijesti

rrif - 11.2007, str. 196
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)