RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Ljepota privida - uvodnik

rrif - 10.2007, str. 13

Business excellence (BEX) indeks - za procjenu poslovne izvrsnosti tvrtki na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj

rrif - 10.2007, str. 15

Računovodstvo podjele društva kapitala s preuzimanjem

rrif - 10.2007, str. 27

Računovodstveni i porezni položaj franšiznog poslovanja

rrif - 10.2007, str. 33

Gospodarenje električnim i elektroničkim otpadom i naknade za emisiju ugljikova dioksida

rrif - 10.2007, str. 42

Računovodstvo ambalaže

rrif - 10.2007, str. 51

Kaznena djela propisana zakonom o računovodstvu

rrif - 10.2007, str. 55

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – rujan 2007.

rrif - 10.2007, str. 60

Obveze poslodavaca prema hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za 2006. Godinu (rekapitulacija plaća)

rrif - 10.2007, str. 61

Ispravak pogrešno obračunanog poreza i doprinosa iz plaće

rrif - 10.2007, str. 66

Naknada štete zbog posljedica nesreće na radu

rrif - 10.2007, str. 73

Prijava radnika na mirovinsko osiguranje putem Interneta

rrif - 10.2007, str. 81

Otkrivanje prijevara i pogrešaka u postupku revizije financijskih izvještaja

rrif - 10.2007, str. 91

Rasprava o mjerenju vrijednosti – zaključci okruglog stola

rrif - 10.2007, str. 102

Obračunska plaćanja (prijeboj, cesija, asignacija i preuzimanje duga)

rrif - 10.2007, str. 103

Ustupanje ili cesija prava na povrat poreza

rrif - 10.2007, str. 112

PDV i naknade za prijelaz igrača

rrif - 10.2007, str. 119

Porezno i carinsko postupanje s plovilima

rrif - 10.2007, str. 122

Sudska praksa u poreznim stvarima

rrif - 10.2007, str. 134

Porezne obveze fizičkih osoba koje ostvaruju dohodak od najma - zakupa nekretnina

rrif - 10.2007, str. 137

Carinski postupak vanjske proizvodnje

rrif - 10.2007, str. 149

Određivanje i kontrola cijena proizvoda i javnih usluga

rrif - 10.2007, str. 157

Dodatak na mirovine i druge novosti u mirovinskom osiguranju

rrif - 10.2007, str. 166

Izbor i prestanak članstva u nadzornom odboru

rrif - 10.2007, str. 174

Strateško poduzetništvo

rrif - 10.2007, str. 181

Praktikum proračunskog računovodstva

rrif - 10.2007, str. 187

Popunjavanje obrasca - Plan radnih mjesta

rrif - 10.2007, str. 189

Registar korisnika proračuna i RKP broj

rrif - 10.2007, str. 193

Novi temeljni kolektivni ugovor u javnim službama

rrif - 10.2007, str. 196

Državni službenici - promjene Zakona i radnog prava

rrif - 10.2007, str. 199

Novi propisi

rrif - 10.2007, str. 203

Stručne obavijesti

rrif - 10.2007, str. 204
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)