RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Tek Radi opreza

rrif - 1.2007, str. 13

Porezni, carinski i novčani poticaji velikih ulaganja

rrif - 1.2007, str. 15

Sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2006.

rrif - 1.2007, str. 21

I. Obvezna financijska i porezna izvješća poduzetnika i rokovi

rrif - 1.2007, str. 22

II. Godišnji obračun amortizacije za 2006.

rrif - 1.2007, str. 30

III. Konačni obračun članarina, doprinosa, spomeničke rente i nadoknade za mineralne sirovine za 2006.

rrif - 1.2007, str. 41

IV. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za male poduzetnike

rrif - 1.2007, str. 53

V. Sastavljanje bilance za male poduzetnike

rrif - 1.2007, str. 69

VI. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za srednje i velike poduzetnike

rrif - 1.2007, str. 78

VII. Sastavljanje bilance za srednje i velike poduzetnike

rrif - 1.2007, str. 87

VIII. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2006. (Obrazac PD)

rrif - 1.2007, str. 97

IX. Izvješće o novčanom toku

rrif - 1.2007, str. 136

X. Izvješće o promjeni kapitala

rrif - 1.2007, str. 139

XI. Posebnosti sastavljanja financijskih izvješća velikih poduzetnika za godinu 2006.

rrif - 1.2007, str. 141

XII. Posebnosti godišnjeg obračuna u brokerskim društvima

rrif - 1.2007, str. 148

Manjak sitnog inventara i nepotpuna otplata dobivenoga zajma

rrif - 1.2007, str. 152

Poslovni rizik i povezanost s revizijom

rrif - 1.2007, str. 155

Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 1.2007, str. 159

Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2006.

rrif - 1.2007, str. 161

PDV pri uvozu dobara radi oplemenjivanja i dorade

rrif - 1.2007, str. 169

Godišnja izvješća o posebnim porezima - trošarinama za 2006.

rrif - 1.2007, str. 171

Novosti u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti

rrif - 1.2007, str. 177

Izvješćivanje o vlasničkim ulaganjima

rrif - 1.2007, str. 186

Odgovori na pitanja - Nenovčana namira i šifriranje osnove plaćanja

rrif - 1.2007, str. 189

Nacionalna klasifikacija djelatnosti usklađuje se prema europskom statističkom standardu NACE

rrif - 1.2007, str. 190

Obveza izvješćivanja o promjeni u knjizi poslovnih udjela za 2006.

rrif - 1.2007, str. 192

Isplata (ne)oporezive otpremnine

rrif - 1.2007, str. 195

Obračun plaća i doprinosa u 2007.

rrif - 1.2007, str. 202

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 1.2007, str. 209

Novi zakoni i izmjene zakona

rrif - 1.2007, str. 212

Novi propisi

rrif - 1.2007, str. 215

Stručne obavijesti

rrif - 1.2007, str. 219
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)