RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Čarobna frula

rrif - 9.2006, str. 15

Knjigovodstvo troškova uporabe osobnog automobila

rrif - 9.2006, str. 17

Naknadna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu i razgraničenje od troškova razdoblja

rrif - 9.2006, str. 25

Knjigovodstvo prodaje robe uz fiksno utvrđenu cijenu

rrif - 9.2006, str. 32

Troškovi terenskog dodatka

rrif - 9.2006, str. 37

Kontroling vrijednosti poduzeća

rrif - 9.2006, str. 42

ABC analiza u trgovini

rrif - 9.2006, str. 52

Prodaja udjela i osiguranja

rrif - 9.2006, str. 57

Revizija povezanih stranaka (II. dio)

rrif - 9.2006, str. 60

Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 9.2006, str. 65

Procjena ekonomske vrijednosti potrebna za primjenu MSFI-a

rrif - 9.2006, str. 66

Struktura financiranja malih i srednjih poduzeća u RH i novim članicama EU

rrif - 9.2006, str. 72

Izmjene Zakona o porezu na dobit – primjena od 1. siječnja 2007.

rrif - 9.2006, str. 78

Novosti u oporezivanju nekih turističkih usluga – all inclusive i kampovi

rrif - 9.2006, str. 80

Zastara u njemačkom poreznom pravu

rrif - 9.2006, str. 82

Odgovori na pitanja

rrif - 9.2006, str. 91

Interesne skupine u sustavu korporativnoga upravljanja

rrif - 9.2006, str. 98

Označavanje proizvoda simbolima bar kod

rrif - 9.2006, str. 100

Postupanje s otpadnim gumama

rrif - 9.2006, str. 102

Novosti u carinskim propisima

rrif - 9.2006, str. 103

Donesen je Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

rrif - 9.2006, str. 111

Primjena kamatnih swapova u hrvatskom bankarstvu

rrif - 9.2006, str. 115

Institucionalni uvjeti za ulaganja stranih investitora u Crnu Goru

rrif - 9.2006, str. 120

Tajno društvo je imenovan i dopušten ugovor

rrif - 9.2006, str. 128

Prodaja nekretnina strancima

rrif - 9.2006, str. 137

Prikaz novoga Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

rrif - 9.2006, str. 141

Radni sporovi kroz sudsku praksu Vrhovnoga suda RH

rrif - 9.2006, str. 150

Novi propisi

rrif - 9.2006, str. 151

Stručne obavijesti

rrif - 9.2006, str. 154

Objava rezultata poslovanja

rrif - 9.2006, str. 179

Priručnik za popunjavanje naloga platnog prometa s inozemstvom

rrif - 9.2006, str. 1

Prilog - Uvjeti i način ulaganja rezidenata u strane vrijednosne papire i udjele u stranim investicijskim fondovima

rrif - 9.2006, str. 42
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)