RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Računovodstveno i porezno uređenje iskazivanja realnih potraživanja

rrif - 8.2006, str. 13

Knjigovodstvo aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja

rrif - 8.2006, str. 16

Računovodstvo i kontroling – konkurencija ili suradnja

rrif - 8.2006, str. 21

Tržišna i financijska mjerila performance marketinga

rrif - 8.2006, str. 28

Darovanje novca i gotovinska isplata kada se posluje preko riznice

rrif - 8.2006, str. 35

Revizija povezanih stranaka (I. dio)

rrif - 8.2006, str. 37

Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 8.2006, str. 42

Predviđanje stečaja poduzeća uporabom financijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja (II. dio)

rrif - 8.2006, str. 45

Priprema izrade kratkoročnog plana poduzeća

rrif - 8.2006, str. 50

Kritika jedne sudske odluke – autorsko djelo nije plaća

rrif - 8.2006, str. 58

Charter – usluga smještaja ili najma

rrif - 8.2006, str. 61

Porezno rješenje

rrif - 8.2006, str. 63

Zašto obrtnici nisu prihvatili paušalno oporezivanje dohotka

rrif - 8.2006, str. 67

Uloga razvoja u strateškom planiranju

rrif - 8.2006, str. 71

Posebnosti uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine

rrif - 8.2006, str. 77

Dostava podataka Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

rrif - 8.2006, str. 80

Carinske mjere za zaštitu prava intelektualnog vlasništva

rrif - 8.2006, str. 82

Statistika vlasničkih ulaganja – obrazac IU-T2

rrif - 8.2006, str. 86

Ovlašteni mjenjači – odgovori na pitanja

rrif - 8.2006, str. 98

Primjeri knjiženja kamatnog swapa

rrif - 8.2006, str. 101

Usporedna analiza financijskog poslovanja malih, srednjih i velikih poduzeća u RH

rrif - 8.2006, str. 107

Ugovor o najmu prema novom Zakonu o obveznim odnosima

rrif - 8.2006, str. 115

Kaznena odgovornost direktora

rrif - 8.2006, str. 125

Izaslani radnici u sustavu socijalnog osiguranja i oporezivanja prema međunarodnim ugovorima

rrif - 8.2006, str. 130

Radni odnosi kroz sudsku praksu

rrif - 8.2006, str. 141

Novi propisi

rrif - 8.2006, str. 142

Novi zakoni i prijedlozi zakona

rrif - 8.2006, str. 144

Stručne obavijesti

rrif - 8.2006, str. 147

Gospodarska statistika

rrif - 8.2006, str. 157

Objava rezultata poslovanja

rrif - 8.2006, str. 161
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)