RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Tko je kontroler

rrif - 7.2006, str. 7

Financijsko izvješćivanje za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2006.

rrif - 7.2006, str. 9

Knjigovodstvo poreza po odbitku

rrif - 7.2006, str. 16

Uporaba standardnih troškova u računovodstvu i menadžerskom odlučivanju

rrif - 7.2006, str. 24

Pristup kontrolingu vrijednosti poduzeća

rrif - 7.2006, str. 31

Balanced Score Card (BSC) kao metoda povećanja uspješnosti poslovanja

rrif - 7.2006, str. 39

Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2006.

rrif - 7.2006, str. 42

Prodaja darovane imovine i povrat novčanih poticaja

rrif - 7.2006, str. 57

Položaj struke poreznih savjetnika u Njemačkoj danas, predviđanje u budućnosti

rrif - 7.2006, str. 59

Vijesti iz Europske unije

rrif - 7.2006, str. 61

Ovrha – prisilna naplata s primjerima

rrif - 7.2006, str. 63

Investicijski fondovi i porezi

rrif - 7.2006, str. 68

Financijsko predviđanje Europske Unije za 2007. do 2013.

rrif - 7.2006, str. 74

Posebnosti u oporezivanju turističkih usluga

rrif - 7.2006, str. 77

Promjena visine predujma poreza na dobitak u 2006.

rrif - 7.2006, str. 84

Športske stipendije, naknade i nagrade u poreznom sustavu

rrif - 7.2006, str. 89

Dostava akata poreznog nadzora

rrif - 7.2006, str. 94

Utvrđivanje i izmjena mjesečnog predujma poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja

rrif - 7.2006, str. 102

Strategijski trokut

rrif - 7.2006, str. 107

Nadzor u ugostiteljstvu i turizmu

rrif - 7.2006, str. 112

Carinska vrijednost softwarea

rrif - 7.2006, str. 114

Naplata i plaćanje u gotovini i čekovima

rrif - 7.2006, str. 116

Jednostrani prijenosi imovine preko državne granice

rrif - 7.2006, str. 120

Odgovori na pitanja

rrif - 7.2006, str. 125

Računovodstvo kamatnih swapova u bankama

rrif - 7.2006, str. 127

Status turističkog zemljišta (prema dvjema najnovijim odlukama Ustavnog suda)

rrif - 7.2006, str. 132

Prestanak založnog prava na poslovnom udjelu kod statusnih promjena

rrif - 7.2006, str. 134

Zapošljavanje i rad malodobnika

rrif - 7.2006, str. 137

Radni odnosi kroz sudsku praksu

rrif - 7.2006, str. 141

Primitci učenika i studenata

rrif - 7.2006, str. 142

Regres za godišnji odmor u 2006. godini

rrif - 7.2006, str. 148

Održano savjetovanje na temu "Računovodstvo i kontroling u postizanju uspješnosti poslovanja"

rrif - 7.2006, str. 153

Održana sjednica Glavnog odbora

rrif - 7.2006, str. 155

Reagiranja - odjeci - mišljenja

rrif - 7.2006, str. 156

Novi propisi

rrif - 7.2006, str. 157

Stručne obavijesti

rrif - 7.2006, str. 160

Objava rezultata poslovanja

rrif - 7.2006, str. 188

Mjesna samouprava - planiranje, računovodstvo i financijski izvještaji

rrif - 7.2006, str. 1

Praćenje naplate namjenskih i općih prihoda na jedinstveni račun državne riznice i njihovo evidentiranje

rrif - 7.2006, str. 4

Predpristupni programi pomoći Europske Unije

rrif - 7.2006, str. 10

Pravna zaštita u postupku javne nabave

rrif - 7.2006, str. 12

Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

rrif - 7.2006, str. 16

Mjesna samouprava

rrif - 7.2006, str. 22

Radno-pravni status službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

rrif - 7.2006, str. 27

Rad na izdvojenom radnom mjestu, rad s nepunim radnim vremenom i rad izvan državne službe

rrif - 7.2006, str. 29

Pregled tumačenja Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

rrif - 7.2006, str. 34
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)