RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Blamaža

rrif - 6.2006, str. 9

Polugodišnja financijska izvješća trgovačkih društava

rrif - 6.2006, str. 11

Kaznene odredbe novog Zakona o računovodstvu

rrif - 6.2006, str. 16

Utvrđivanje transfernih cijena i oporezivanje

rrif - 6.2006, str. 22

Stari MRS-ovi i dalje u primjeni – MSFI odobreni

rrif - 6.2006, str. 30

Računovodstvo ulaganja u stanove

rrif - 6.2006, str. 33

Prodaja nekretnina s uračunanim porezima (načelo bruto-cijene)

rrif - 6.2006, str. 40

Financiranje neprofitnih organizacija

rrif - 6.2006, str. 45

Primitak dara i posebno skupi lijekovi

rrif - 6.2006, str. 50

Projekt usklađivanja financijskih izvješća

rrif - 6.2006, str. 51

Predviđanje stečaja poduzeća uporabom financijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja (I. dio)

rrif - 6.2006, str. 53

Poticanje zapošljavanja u 2006.

rrif - 6.2006, str. 60

Javno-privatno partnerstvo kao izvanbilančno financiranje (najam)

rrif - 6.2006, str. 65

Postupak nabave roba, radova i usluga male vrijednosti

rrif - 6.2006, str. 68

Odgovori na pitanja iz javne nabave

rrif - 6.2006, str. 73

Uvedene su "plivajuće" trošarine na naftne derivate

rrif - 6.2006, str. 74

Stope poreza na dodanu vrijednost u Europskoj Uniji

rrif - 6.2006, str. 76

Porezni položaj slobodnih zona s aspekta poreza na dodanu vrijednost

rrif - 6.2006, str. 82

Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja kreveta i organiziranja kampova u 2006.

rrif - 6.2006, str. 88

Odgovori na pitanja

rrif - 6.2006, str. 95

Povratna naknada za ambalažu kod obrtnika – trgovaca

rrif - 6.2006, str. 99

Plaćanje boravišne pristojbe turističkoj zajednici u 2006.

rrif - 6.2006, str. 105

Poslovanje podružnica inozemnih osnivača

rrif - 6.2006, str. 114

Rizici due diligencea pri kupnji poduzeća

rrif - 6.2006, str. 118

Godišnji odmori u 2006. godini

rrif - 6.2006, str. 120

Oporezivanje primitaka po osnovi dodjele vlastitih dionica

rrif - 6.2006, str. 128

Statističko istraživanje na području plaća i materijalnih prava radnika u 2006. (obrasci SPL i TMP)

rrif - 6.2006, str. 134

Novi prijedlozi zakona

rrif - 6.2006, str. 140

Stručne obavijesti

rrif - 6.2006, str. 142

Obveznici revizije financijskih izvješća za 2006.

rrif - 6.2006, str. 1

Hrvatska revizorska komora – tarifa revizorskih usluga i odluka o stopi doprinosa i članarine

rrif - 6.2006, str. 36

Zakon o reviziji

rrif - 6.2006, str. 39
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)