RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Sukladno zakonu

rrif - 5.2006, str. 15

Računovodstvo troškova u suvremenim tržišnim uvjetima

rrif - 5.2006, str. 17

Revalorizacija kao dio bilance i element poreza na dobitak

rrif - 5.2006, str. 25

Računovodstvo kupnje i prodaje robe u tranzitu

rrif - 5.2006, str. 33

Računovodstvo ulaganja u nekretnine

rrif - 5.2006, str. 38

Predočavanje financijskih izvješća u 2006.

rrif - 5.2006, str. 42

Povratna naknada u ugostiteljstvu

rrif - 5.2006, str. 45

Razmjena

rrif - 5.2006, str. 47

Nepotrošena sredstva za projekt koji nije realiziran u proračunskoj godini i naplata danih usluga čekovima građana

rrif - 5.2006, str. 48

Uputa o zatvaranju potraživanja od HZZO-a i smanjenje obveze prema državnoj riznici nakon refundacije bolovanja s danom 31. prosinca 2005.

rrif - 5.2006, str. 51

Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 5.2006, str. 52

Poticanje malog i srednjeg poduzetništva u 2006.

rrif - 5.2006, str. 54

Kontrolni mehanizmi pri mobilnim plaćanjima

rrif - 5.2006, str. 58

Modeli udruživanja na načelu javno-privatnog partnerstva

rrif - 5.2006, str. 63

Nastanak porezne obveze u graditeljstvu – sve po starom

rrif - 5.2006, str. 68

Porezna inspekcija u Republici Sloveniji

rrif - 5.2006, str. 71

Oporezivanje nekretnina prema Šestoj smjernici EU

rrif - 5.2006, str. 76

Oporezivanje proizvoda posebnim porezima – trošarinama

rrif - 5.2006, str. 78

Oporezivanje dobitka od ulaganja u udjele u kapitalu

rrif - 5.2006, str. 100

Oporezivanje nerezidenata u slobodnim zonama porezom na dobitak

rrif - 5.2006, str. 106

Novosti u evidenciji o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala kod samostalnih djelatnosti

rrif - 5.2006, str. 111

Izmjene u plaćanju doprinosa u paušalnoj svoti Hrvatskoj obrtničkoj komori

rrif - 5.2006, str. 113

Odgovori na pitanja

rrif - 5.2006, str. 115

Rizici u financijskom poslovanju banke

rrif - 5.2006, str. 116

Ugovori o factoringu i forfaitingu

rrif - 5.2006, str. 122

Odgovori na pitanja

rrif - 5.2006, str. 131

Promjena kolektivnih ugovora: osnovno školstvo te znanost i visoko obrazovanje

rrif - 5.2006, str. 132

Isplata plaće po završnom računu

rrif - 5.2006, str. 133

Novi propisi

rrif - 5.2006, str. 143

Prijedlozi novih zakona

rrif - 5.2006, str. 145

Stručne obavijesti

rrif - 5.2006, str. 149
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)