RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Otvorena vrata

rrif - 3.2006, str. 15

Tajnost financijskih podataka i GFI

rrif - 3.2006, str. 17

Godišnji financijski izvještaji poduzetnika, banaka, štedionica i društava za osiguranje za 2005. (rok predaje FINA-i do 31. ožujka 2006.)

rrif - 3.2006, str. 21

Zaključne napomene u vezi s prijavom poreza na dobitak za 2005.

rrif - 3.2006, str. 32

Računovodstveno motrište utvrđivanja osnovice poreza na dobitak za 2005.

rrif - 3.2006, str. 34

Sastavljanje izvješća o stanju društva za 2005.

rrif - 3.2006, str. 45

Metode permanentnog smanjivanja troškova

rrif - 3.2006, str. 55

Knjigovodstvene evidencije obveznika plaćanja i evidentiranja naknada za ambalažu

rrif - 3.2006, str. 63

MSFI - Prikaz temeljna određenja

rrif - 3.2006, str. 71

Štrajkaški fond

rrif - 3.2006, str. 77

Otpis potraživanja u kojemu je sadržan PDV i predujmovi za nabavu dugotrajne imovine

rrif - 3.2006, str. 78

Obveze trgovačkih društava prema Zakonu o reviziji

rrif - 3.2006, str. 79

Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 3.2006, str. 84

Što se može platiti u gotovu novcu

rrif - 3.2006, str. 86

Faktoring - alternativno financiranje (I. dio)

rrif - 3.2006, str. 92

Lokalna javna infrastruktura u javno-privatnom partnerstvu

rrif - 3.2006, str. 95

Novost u nastanku porezne obveze u graditeljstvu

rrif - 3.2006, str. 98

Dostavljanje PDV obrazaca elektroničkim putem - ePDV

rrif - 3.2006, str. 100

Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

rrif - 3.2006, str. 101

Poslovne jedinice nerezidenata prema čl. 4. Zakona o porezu na dobit i čl. 5. OECD-ova Modela ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

rrif - 3.2006, str. 108

Zapisnik kao akt u poreznom postupku

rrif - 3.2006, str. 113

Povrati više uplaćenih i preknjiženja pogrešno uplaćenih javnih davanja iz djelokruga Porezne uprave

rrif - 3.2006, str. 116

Lanac profita kod usluga i uloga kvalitete

rrif - 3.2006, str. 120

Deklariranje i označivanje obuće, proizvoda od kristalnog stakla te označivanje sirovinskog sastava tekstila

rrif - 3.2006, str. 126

Carinska deklaracija

rrif - 3.2006, str. 133

Novi pristup mjerenju i vrednovanju kreditnog rizika banaka (I. dio)

rrif - 3.2006, str. 141

Ugovorna kazna

rrif - 3.2006, str. 147

Otkazi ugovora o radu - ogledni primjeri - II. dio

rrif - 3.2006, str. 152

Prikaz knjige

rrif - 3.2006, str. 156

Novi propisi

rrif - 3.2006, str. 157

Novosti u stečajnom pravu

rrif - 3.2006, str. 158

Stručne obavijesti

rrif - 3.2006, str. 163

Objava rezultata poslovanja

rrif - 3.2006, str. 187
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)