RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Velika iluzija

rrif - 12.2006, str. 11

Fer vrijednost i tržišno računovodstvo (II. dio)

rrif - 12.2006, str. 13

Računovodstveno evidentiranje troškova posudbe prema MRS-u 23

rrif - 12.2006, str. 18

Računovodstvena pitanja iz primjene poreza na dobitak

rrif - 12.2006, str. 23

Knjiga popisa u trgovini na malo

rrif - 12.2006, str. 30

Računovodstvo knjižarske djelatnosti

rrif - 12.2006, str. 35

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca

rrif - 12.2006, str. 42

Prigodna darovanja, promidžba i reprezentacija

rrif - 12.2006, str. 48

Računovodstveno - porezni postupci s popisnim razlikama za 2006.

rrif - 12.2006, str. 57

Računovodstveni i porezni položaj zdravstvenih potreba zaposlenika i drugih osoba

rrif - 12.2006, str. 68

Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2006.

rrif - 12.2006, str. 74

Obveza za PDV po poreznom nadzoru i plaćanje nabave dugotrajne imovine iz sredstava kredita

rrif - 12.2006, str. 126

Uporabe vozila na temelju financijskog leasinga

rrif - 12.2006, str. 129

Novosti iz odbora za međunarodne računovodstvene standarde o donošenju IFRS (MSFI)

rrif - 12.2006, str. 131

Revizija kapitala

rrif - 12.2006, str. 133

Na koje se poduzetnike odnosi obveza ulaska i izlaska u registar obveznika PDV-a za 2007.

rrif - 12.2006, str. 141

Nagradne igre i uvjeti priređivanja

rrif - 12.2006, str. 152

Godišnji popis kod obrtnika evidentiranje viškova i manjkova

rrif - 12.2006, str. 158

Prijelaz s obveznika poreza na dohodak na porez na dobitak

rrif - 12.2006, str. 166

Postupanja s PDV-om pri prijelazu "dohodaša" u "dobitaša"

rrif - 12.2006, str. 175

Stečaj nad imovinom obrtnika

rrif - 12.2006, str. 180

Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga ambulantno, u pokretnom objektu, pod šatorom, na klupama

rrif - 12.2006, str. 183

Naknade za onečišćavanje okoliša i opterećivanje okoliša otpadom, ambalažu i ambalažni otpad te naknade za gospodarenje otpadnim gumama

rrif - 12.2006, str. 188

Računi nerezidenata u banci i računi rezidenata u inozemstvu

rrif - 12.2006, str. 191

Novosti u zdravstvenom osiguranju

rrif - 12.2006, str. 198

Otkazni rokovi u radnim odnosima

rrif - 12.2006, str. 207

Radni odnosi kroz sudsku praksu – štete i rad u nadzornom odboru

rrif - 12.2006, str. 213

Poticaji pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

rrif - 12.2006, str. 214

Pravni i porezni položaj prigodnih darova

rrif - 12.2006, str. 219

Prigodni srebrnjak uz 550-tu obljetnicu B. Kotruljevića i čestitka članovima

rrif - 12.2006, str. 228

Novi zakoni u postupku donošenja

rrif - 12.2006, str. 229

Novi propisi

rrif - 12.2006, str. 233

Stručne obavijesti

rrif - 12.2006, str. 236

Objava rezultata poslovanja

rrif - 12.2006, str. 271

Pripreme godišnjeg obračuna za 2006. u proračunskom računovodstvu

rrif - 12.2006, str. 11

Prijelaz iz neprofifitnog u proračunski računovodstveni sustav

rrif - 12.2006, str. 44

Financijsko upravljanje i kontrola

rrif - 12.2006, str. 55

Sustav raspodjele zajedničkih poreza za financiranje lokalne i područne (regionalne) samouprave

rrif - 12.2006, str. 60

Nova osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna

rrif - 12.2006, str. 65
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)