RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Napokon nešto veselo

rrif - 10.2006, str. 15

Kontroling profitnih centara

rrif - 10.2006, str. 17

MSFI i utvrđivanje dobitka s poreznog motrišta

rrif - 10.2006, str. 23

Urednost i vjerodostojnost knjigovodstvenih isprava

rrif - 10.2006, str. 26

Troškovi školovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika

rrif - 10.2006, str. 33

Računovodstvo ulaganja u dionice i vlastite udjele

rrif - 10.2006, str. 39

Praćenje troškova u računovodstvu proizvodnje

rrif - 10.2006, str. 50

Računovodstvo nakladničke djelatnosti

rrif - 10.2006, str. 59

Tromjesečno statističko izvješće, kompletiranje GFI-POD

rrif - 10.2006, str. 65

Kartična naplata i najam

rrif - 10.2006, str. 67

Revizijsko uzorkovanje

rrif - 10.2006, str. 69

Jesmo li odabrali revizora?

rrif - 10.2006, str. 73

Obveze - izgradnja novog pristupa

rrif - 10.2006, str. 74

Poticaji u financiranju malih i srednjih poduzeća

rrif - 10.2006, str. 76

Autorski honorari u poreznom sustavu

rrif - 10.2006, str. 85

Porezna i carinska oslobođenja na inozemne donacije i programe pomoći Europske unije

rrif - 10.2006, str. 96

Poslovanje cvjećara - obveznika poreza na dohodak

rrif - 10.2006, str. 102

Poslovanje ribara - obveznika poreza na dohodak

rrif - 10.2006, str. 111

Balanced Scorecard - najinventivniji upravljački model

rrif - 10.2006, str. 121

Provedba značajnijih odredbi Zakona o zaštiti potrošača

rrif - 10.2006, str. 126

Licenciranje izvođača građenja

rrif - 10.2006, str. 135

Informacije za poduzetnike koji uvoze plovila

rrif - 10.2006, str. 145

Javno-privatno ortaštvo-partnerstvo

rrif - 10.2006, str. 150

Novine u uređenju pravnoga položaja tijela stečajnoga postupka

rrif - 10.2006, str. 156

Radni odnosi kroz sudsku praksu

rrif - 10.2006, str. 164

Novi propisi

rrif - 10.2006, str. 168

Stručne obavijesti

rrif - 10.2006, str. 169

Objava rezultata poslovanja

rrif - 10.2006, str. 194

Promjena zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu

rrif - 10.2006, str. 1

Uz novi zakon o područjima županija, gradova i općina u republici Hrvatskoj

rrif - 10.2006, str. 5

Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture čije se plaće osiguravaju iz državnog proračuna

rrif - 10.2006, str. 11

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

rrif - 10.2006, str. 13

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

rrif - 10.2006, str. 21

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

rrif - 10.2006, str. 36

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama

rrif - 10.2006, str. 50

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

rrif - 10.2006, str. 69

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

rrif - 10.2006, str. 81

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

rrif - 10.2006, str. 94

Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2007. - 2009.godine

rrif - 10.2006, str. 107

Zakon o kazalištima

rrif - 10.2006, str. 112
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)