RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Skandal

rrif - 1.2006, str. 13

Osnovice za doprinose za obvezna osiguranja - plaće u 2006.

rrif - 1.2006, str. 15

Primjena novoga Zakona o računovodstvu - što treba znati na početku primjene

rrif - 1.2006, str. 17

Novi Zakon o reviziji

rrif - 1.2006, str. 24

Uporaba osobnih automobila u službene svrhe

rrif - 1.2006, str. 29

Izrada godišnjeg financijskog izvješća i porezne prijave poduzetnika za 2005. (I. dio)

rrif - 1.2006, str. 33

Obvezna financijska i porezna izvješća poduzetnika za godinu 2005.

rrif - 1.2006, str. 34

Konačni obračun članarina, doprinosa i spomeničke rente za 2005. godinu

rrif - 1.2006, str. 42

Godišnji obračun amortizacije za 2005.

rrif - 1.2006, str. 55

Računovodstveno-porezni postupci s manjkovima, otpisima i procjenama za 2005.

rrif - 1.2006, str. 64

Posebnosti godišnjeg obračuna za 2005. u trgovačkoj djelatnosti

rrif - 1.2006, str. 74

Računovodstveni postupci prilikom godišnjeg obračuna proizvodnje

rrif - 1.2006, str. 83

Posebnosti godišnjeg obračuna u hotelijerstvu i ugostiteljstvu

rrif - 1.2006, str. 91

Pripreme godišnjeg obračuna poslovanja za 2005. u komunalnim i drugim društvima koja primaju potpore - proračunska sredstva

rrif - 1.2006, str. 101

Priprema godišnjeg obračuna u poljoprivredi za 2005.

rrif - 1.2006, str. 107

Završna knjiženja u djelatnosti prodaje automobila, servisa i sličnih usluga

rrif - 1.2006, str. 113

Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljstvu

rrif - 1.2006, str. 120

Izravne i neizravne naknade građanima i kućanstvu, osiguranje i nadoknada manjka proračunskog korisnika

rrif - 1.2006, str. 123

Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 1.2006, str. 125

Ovrha tražbine putem javnog bilježnika

rrif - 1.2006, str. 127

Odabir izvora financiranja investicije s pomoću metode simulacije

rrif - 1.2006, str. 129

Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i ostalim primitcima u 2005. godini

rrif - 1.2006, str. 134

Godišnje obveze i izvješća o posebnim porezima - trošarinama za 2005.

rrif - 1.2006, str. 143

Prijelaz s obveznika poreza na dohodak na porez na dobitak - nova uputa

rrif - 1.2006, str. 150

Novosti u vezi sa stavljanjem brašna na tržište

rrif - 1.2006, str. 152

Plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja u zemlji - odgovori na pitanja

rrif - 1.2006, str. 156

Promjene i prestanak ugovora prema novom Zakonu o obveznim odnosima

rrif - 1.2006, str. 158

Izvješćivanje glede promjena u knjizi poslovnih udjela za 2005.

rrif - 1.2006, str. 164

Obračun plaća u 2006.

rrif - 1.2006, str. 168

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 1.2006, str. 173

Novi propisi

rrif - 1.2006, str. 174

Novi zakoni

rrif - 1.2006, str. 177

Poslovne obavijesti

rrif - 1.2006, str. 182

Objava rezultata poslovanja

rrif - 1.2006, str. 207

Godišnji obračun obrtnika i slobodnih zanimanja u 2005.

rrif - 1.2006, str. 1

I. Obračun amortizacije za 2005. kod obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 1.2006, str. 2

II. Utvrđivanje dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na obrascima DOH-Z i DOH za 2005.

rrif - 1.2006, str. 12

III. Godišnja porezna prijava poreza na dohodak za 2005. godinu

rrif - 1.2006, str. 45
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)