RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Svi na odmor

rrif - 8.2005, str. 13

Izmijenjen Zakon o PDV-u

rrif - 8.2005, str. 15

Oslobođenja i olakšice na temelju izmjena Zakona o porezu na dobit prenesena u druge zakone

rrif - 8.2005, str. 19

Računovodstvo proizvodnje – materijalne i financijske vrijednosti

rrif - 8.2005, str. 21

Tradicionalna računovodstvena mjerila uspješnosti kao mjerila bogatstva za dioničare

rrif - 8.2005, str. 24

Suvremena menadžerska izvješća za upravu

rrif - 8.2005, str. 31

Knjigovodstveni praktikum

rrif - 8.2005, str. 40

Praktikum proračunskog računovodstva

rrif - 8.2005, str. 42

Temeljne odrednice zakonske revizije u Europskoj Uniji

rrif - 8.2005, str. 44

Novosti iz Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 8.2005, str. 53

Troškovi kapitala dioničkog drušva

rrif - 8.2005, str. 54

Primjena triju metoda za izračun potrebnih obrtnih sredstava i izvora

rrif - 8.2005, str. 60

Oporezivanje prijevoznih usluga

rrif - 8.2005, str. 65

Oporezivanje drugog dohotka nerezidenata

rrif - 8.2005, str. 71

Novosti u označavanju i oporezivanju kave posebnim porezom

rrif - 8.2005, str. 79

Znanje pomaže menadžerima u povećanju poslovne izvrsnosti

rrif - 8.2005, str. 89

Nadzor u trgovini – odgovori na pitanja u provedbi inspekcijskog nadzora

rrif - 8.2005, str. 93

Uvjeti za obavljanje prometa na veliko i malo lijekovima

rrif - 8.2005, str. 102

Rizici likvidnosti banaka, čimbenici i indikatori

rrif - 8.2005, str. 106

Klasterizacija u funkciji povećanja konkurentnosti hrvatskog malog poduzetništva

rrif - 8.2005, str. 113

Nova metodologija za izračunavanje indeksa potrošačkih cijena i prikaz serije indeksa od 1998. do ožujka 2005.

rrif - 8.2005, str. 118

Pregovori – postupak što prethodi zaključenju ugovora

rrif - 8.2005, str. 125

Pravilnik o radu – ogledni primjer

rrif - 8.2005, str. 130

Radni sporovi kroz sudsku praksu

rrif - 8.2005, str. 136

Ograničenje osnovice za plaćanje mirovinskog doprinosa za 2005. godinu

rrif - 8.2005, str. 137

Adolf Dragičević: "Svjetski izazov Hrvatskoj"

rrif - 8.2005, str. 145

Novi propisi

rrif - 8.2005, str. 147

Poslovne obavijesti

rrif - 8.2005, str. 150

Objava rezultata poslovanja

rrif - 8.2005, str. 177
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)