RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Pravda

rrif - 6.2005, str. 15

Oporezivanje turističkih usluga

rrif - 6.2005, str. 17

Paušalno oporezivanje dohotka građana – djelatnost iznajmljivanja kreveta i organiziranja kampova

rrif - 6.2005, str. 27

Plaćanje boravišne pristojbe u 2005.

rrif - 6.2005, str. 37

Oblikovanje cijena u hotelskim i ugostiteljskim objektima

rrif - 6.2005, str. 42

Poslovanje ugostitelja i hotelijera – obveznika poreza na dohodak

rrif - 6.2005, str. 46

Računovodstvene evidencije i praćenje utroška u ugostiteljstvu i hotelijerstvu poduzetnika

rrif - 6.2005, str. 63

Minimalni uvjeti i kategorizacija objekata za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

rrif - 6.2005, str. 70

Inspekcijski nadzor u ugostiteljskoj djelatnosti

rrif - 6.2005, str. 78

Inspekcijski nadzor u turističkoj djelatnosti

rrif - 6.2005, str. 88

MRS 41 – Poljoprivreda

rrif - 6.2005, str. 99

Računovodstvo proizvodnje voća

rrif - 6.2005, str. 103

Trgovačko zastupanje

rrif - 6.2005, str. 109

Praktikum proračunskog računovodstva

rrif - 6.2005, str. 112

Uvođenje i primjena kontrolinga u malim i srednjim trgovačkim društvima

rrif - 6.2005, str. 115

Mjerenje kvalitete hotelske usluge, zadovoljstva gostiju i uspješnosti hotela

rrif - 6.2005, str. 120

Smanjivanje troškova temeljem sklapanja partnerstva

rrif - 6.2005, str. 126

Porez na tvrtku ili naziv za pravne i fizičke osobe

rrif - 6.2005, str. 129

Nalog za inspekcijski nadzor

rrif - 6.2005, str. 133

RRiF-ovi porezni savjeti

rrif - 6.2005, str. 138

Naplata i plaćanje među rezidentima i nerezidentima u gotovini i čekovima

rrif - 6.2005, str. 140

Godišnji odmor kao pravo i obveza radnika

rrif - 6.2005, str. 143

Obračunavanje doprinosa i poreza na plaće izaslanih radnika

rrif - 6.2005, str. 150

Povrat doprinosa za 2004. plaćenih iznad najviše osnovice

rrif - 6.2005, str. 158

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 6.2005, str. 163

Novi propisi

rrif - 6.2005, str. 165

Poslovne obavijesti

rrif - 6.2005, str. 167
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)