RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uzmimo stvari u svoje ruke

rrif - 5.2005, str. 15

Poslovanje poljoprivrednih proizvođača - obveznika poreza na dohodak

rrif - 5.2005, str. 17

Mirovinsko osiguranje poljoprivrednika

rrif - 5.2005, str. 32

Prodaja poljoprivrednih dobara proizvedenih na obiteljskome gospodarstvu

rrif - 5.2005, str. 35

Računovodstvo proizvodnje povrća

rrif - 5.2005, str. 49

Nadzor u prodaji poljoprivrednih proizvoda

rrif - 5.2005, str. 54

Ispravljanje pogrešaka u računovodstvenim knjigama

rrif - 5.2005, str. 56

Obračun troškova amortizacije do porezno dopuštene razine

rrif - 5.2005, str. 61

Knjigovodstveni praktikum za poduzetnike (I.)

rrif - 5.2005, str. 67

O nepravilnostima pri popunjavanju obrazaca i o nekim aspektima financiranja

rrif - 5.2005, str. 71

Doprinosi u vezi s isplatom regresa po sudskim presudama i kredit odobren prema načelu minusa na žiro-računu

rrif - 5.2005, str. 75

Revizija sigurnosti informacijskih sustava

rrif - 5.2005, str. 78

Iz Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 5.2005, str. 85

Američki regulatorni imperijalizam

rrif - 5.2005, str. 86

Pravo na odbitak pretporeza pri započinjanju poduzetničke djelatnosti prema Zakonu o PDV-u s osvrtom na sudsku praksu EU

rrif - 5.2005, str. 88

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina - rješavanje vlastitoga stambenog pitanja

rrif - 5.2005, str. 92

Uloga vještaka u poreznom nadzoru

rrif - 5.2005, str. 97

RRiF-ovi porezni savjeti

rrif - 5.2005, str. 103

Novosti u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu davanja povlastica

rrif - 5.2005, str. 108

Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova

rrif - 5.2005, str. 114

Nadzor u trgovini - odgovori na pitanja u provedbi inspekcijskog nadzora

rrif - 5.2005, str. 119

Novosti u Zakonu o boravišnoj pristojbi

rrif - 5.2005, str. 123

Nadoknade plaće za bolovanje i porodni dopust

rrif - 5.2005, str. 125

Iskazivanje podataka na Obrascu R-Sm

rrif - 5.2005, str. 135

Zasnivanje radnog odnosa

rrif - 5.2005, str. 141

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 5.2005, str. 146

Novi propisi

rrif - 5.2005, str. 147

Poslovne obavijesti

rrif - 5.2005, str. 150
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)