RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Pandorina škrinjica

rrif - 2.2005, str. 11

Godišnji obračuni, financijska i druga izvješća za 2004. - (II. dio)

rrif - 2.2005, str. 13

I. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2004. (Obrazac PD)

rrif - 2.2005, str. 14

II. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance malih poduzetnika

rrif - 2.2005, str. 56

III. Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za srednje velike i velike poduzetnike

rrif - 2.2005, str. 80

V. Sastavljanje izvješća o promjeni kapitala (glavnice) - tiskanica PG za 2004.

rrif - 2.2005, str. 101

VI. Bilješke uz temeljna financijska izvješća

rrif - 2.2005, str. 104

Računovodstvo pripajanja i spajanja društava

rrif - 2.2005, str. 109

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2004.

rrif - 2.2005, str. 117

Statistički izvještaji neprofitnih organizacija za 2004.

rrif - 2.2005, str. 150

Praktikum: Kredit za kupnju robe i usluga i ulaganje na tuđoj imovini

rrif - 2.2005, str. 153

Procjena materijalnosti greške i revizijskog rizika

rrif - 2.2005, str. 156

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 2.2005, str. 160

Postupak nabave male vrijednosti

rrif - 2.2005, str. 164

Sastavljanje obrasca PDV-K za 2004.

rrif - 2.2005, str. 169

Porezna prijava građana za 2004. (Obrazac DOH)

rrif - 2.2005, str. 187

Razlikovanje plaće i drugih dohodaka

rrif - 2.2005, str. 205

Obračun i plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori

rrif - 2.2005, str. 207

Izvori financiranja obrta za ulaganje u dugotrajnu imovinu

rrif - 2.2005, str. 211

Oporezivanje poljoprivredne djelatnosti uvjetovano potporama u poljoprivredi

rrif - 2.2005, str. 213

Obveze poslodavaca prema HZMO-u, radi prijave staža osiguranja i utvrđivanja mirovinske osnovice radnika

rrif - 2.2005, str. 220

Izvješćivanje Porezne uprave o obračunanim doprinosima i plaćenom porezu na Obrascu ID

rrif - 2.2005, str. 224

Obrasci PK prema odredbama novog Zakona o porezu na dohodak

rrif - 2.2005, str. 235

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 2.2005, str. 238

Novi propisi

rrif - 2.2005, str. 239

Poslovne obavijesti

rrif - 2.2005, str. 242

Objava rezultata poslovanja

rrif - 2.2005, str. 288
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)