RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Sve zaboravite

rrif - 12.2005, str. 15

Novi zakoni o računovodstvu i reviziji donose se po hitnom postupku

rrif - 12.2005, str. 17

Amortizacija dugotrajne imovine prema MRS-u 16 i našim poreznim propisima

rrif - 12.2005, str. 37

Otpis tražbina kao porezno i računovodstveno nepriznati ili priznati trošak

rrif - 12.2005, str. 47

Prigodni darovi radnicima i njihovoj djeci

rrif - 12.2005, str. 54

Troškovi promidžbe i reprezentacije, darovanja i sponzorstva

rrif - 12.2005, str. 63

Nabava i prodaja umjetnina

rrif - 12.2005, str. 66

Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna

rrif - 12.2005, str. 73

Nabavljena, a neplaćena dugotrajna imovina i tečajne razlike pri nabavi dugotrajne imovine

rrif - 12.2005, str. 121

Manjak prihoda, revalorizacija prodane dugotrajne imovine i pomoć iz Državnog proračuna za ublažavanje elementarnih šteta

rrif - 12.2005, str. 123

Procjena razine pouzdanosti internih kontrola informacijskog sustava s pomoću CobiT metodologije

rrif - 12.2005, str. 126

Poslovni plan: zašto, kada i kako?

rrif - 12.2005, str. 130

Podsjetnik za plaćanja naknada za ambalažu

rrif - 12.2005, str. 137

Zatezne kamate jučer, danas i sutra

rrif - 12.2005, str. 140

Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi

rrif - 12.2005, str. 147

Izmjene u Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost

rrif - 12.2005, str. 151

Nove porezne evidencije – knjige I-RA i U-RA od 1. siječnja 2006.

rrif - 12.2005, str. 157

Ulazak i izlazak poduzetnika iz sustava PDV-a

rrif - 12.2005, str. 167

Drugi dohodak

rrif - 12.2005, str. 177

Prijelaz obrtnika na oporezivanje porezom na dobitak

rrif - 12.2005, str. 184

Godišnji popis (inventura) u obrtništvu

rrif - 12.2005, str. 191

Dostava hrane i pića izvan ugostiteljskog objekta – catering

rrif - 12.2005, str. 200

Izvješćivanje HNB – platna bilanca, inozemni dug, međunarodna ulaganja

rrif - 12.2005, str. 202

Novosti u poslovanju ovlaštenih mjenjača

rrif - 12.2005, str. 205

Upravljanje rizikom kamatne stope u bankama

rrif - 12.2005, str. 207

Sklapanje ugovora prema novom Zakonu o obveznim odnosima

rrif - 12.2005, str. 213

Ugovori o radu i otkazi – ogledni primjeri – I. dio

rrif - 12.2005, str. 220

Novac, bankarstvo i financijska tržišta

rrif - 12.2005, str. 224

Novi propisi

rrif - 12.2005, str. 225

Novi prijedlozi zakona

rrif - 12.2005, str. 227

Poslovne obavijesti

rrif - 12.2005, str. 231

Objava rezultata poslovanja

rrif - 12.2005, str. 257

Pripreme godišnjeg obračuna za 2005. u proračunskom računovodstvu

rrif - 12.2005, str. 1

Godišnji popisi kod proračuna i njihovih korisnika

rrif - 12.2005, str. 37

Povlačenje sredstava za bolovanja iznad 42 dana s jedinstvenog računa državnog proračuna u 2006.

rrif - 12.2005, str. 47
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)