RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Posljednja prilika

rrif - 10.2005, str. 17

Zakonski rok plaćanja od 1. siječnja 2006.

rrif - 10.2005, str. 19

Knjigovodstveni postupci s naknadama za ambalažu i ambalažni otpad

rrif - 10.2005, str. 23

Knjigovodstveni praktikum: Povećanje kapitala, podizanje i uporaba gotovine putem kreditne kartice

rrif - 10.2005, str. 31

Ažuriranje i usklađivanje knjigovodstvenih evidencija tijekom poslovne godine

rrif - 10.2005, str. 36

Računovodstvo vrjednovanja zaliha

rrif - 10.2005, str. 39

Računovodstvo ulaganja u druga društva

rrif - 10.2005, str. 45

Praćenje troškova proizvodnje posredstvom sustava radnih naloga

rrif - 10.2005, str. 53

Praktikum proračunskog računovodstva: Naknade za priključak na komunalnu infrastrukturu – 2. dio

rrif - 10.2005, str. 60

Višak, odnosno manjak prihoda (računovodstvo i planiranje)

rrif - 10.2005, str. 63

Praktikum neprofitnog računovodstva: Prijeboj

rrif - 10.2005, str. 66

Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi

rrif - 10.2005, str. 69

Upravljanje kvalitetom revizije

rrif - 10.2005, str. 75

Novosti iz Odbora za MRS-ove

rrif - 10.2005, str. 80

Rad temeljem ugovora o djelu prema novom poreznom sustavu

rrif - 10.2005, str. 81

Zastara u poreznom postupku

rrif - 10.2005, str. 89

Postupci s naplaćenim računima za predujam nakon što je posao obavljen (primjer iz Austrije)

rrif - 10.2005, str. 93

RRiF-ovi porezni savjeti

rrif - 10.2005, str. 95

Prijelaz obrtnika na oporezivanje porezom na dobitak

rrif - 10.2005, str. 98

PDV pri prijelazu obrtnika "dohodaša" u "dobitaša"

rrif - 10.2005, str. 104

Budućnost učinkovita upravljanja zalihama

rrif - 10.2005, str. 108

Novosti u kategorizaciji drugih vrsta smještajnih objekata

rrif - 10.2005, str. 110

ATA-karnet u postupku privremenog uvoza

rrif - 10.2005, str. 115

Šifre zemalja i valuta što ih se primjenjuje u platnom prometu s inozemstvom

rrif - 10.2005, str. 120

Pregled provedbenih propisa iz deviznog poslovanja

rrif - 10.2005, str. 134

Prijevoz za vlastite potrebe (putni radni list)

rrif - 10.2005, str. 136

Modeli planiranja i praćenja iskorištenja slobodnih dana u hotelijerstu

rrif - 10.2005, str. 138

Radni sporovi kroz sudsku praksu

rrif - 10.2005, str. 144

Novi propisi

rrif - 10.2005, str. 145

Poslovne obavijesti

rrif - 10.2005, str. 146

Objava rezultata poslovanja

rrif - 10.2005, str. 173

Planiranje proračuna i izrada financijskih planova za razdoblje 2006. – 2008.

rrif - 10.2005, str. 3

Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za prva tri tromjesečja 2005.

rrif - 10.2005, str. 29

Povrat plaćenog PDV-a u vezi s tehnologijskoistraživačkim i znanstvenoistraživačkim projektima i vatrogasnom djelatnosti u 2005.

rrif - 10.2005, str. 37

Donesen je Zakon o državnim službenicima

rrif - 10.2005, str. 41

Komentar Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

rrif - 10.2005, str. 49
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)