RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Nemoguća misija

rrif - 1.2005, str. 11

Obračunavanje poreza i doprinosa iz i na plaće od 1. siječnja 2005.

rrif - 1.2005, str. 13

Oporezivanje drugih dohodaka (sve osim plaća)

rrif - 1.2005, str. 20

Osnovice za obvezna osiguranja u 2005. godini

rrif - 1.2005, str. 25

Izvješćivanje REGOS-a u 2005. na novom obrascu R-Sm

rrif - 1.2005, str. 27

Novosti u oporezivanju samostalnih "obrtničkih" djelatnosti od 1. siječnja 2005.

rrif - 1.2005, str. 32

Što morate znati na početku primjene Zakona o porezu na dobit

rrif - 1.2005, str. 35

Nova Naredba o uplatnim računima u 2005.

rrif - 1.2005, str. 42

Neoporezive naknade prema novom Pravilniku o porezu na dohodak

rrif - 1.2005, str. 45

Godišnji obračuni, financijska i druga izvješća za 2004. (I. dio)

rrif - 1.2005, str. 47

I. Sastavljanje i rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvješća

rrif - 1.2005, str. 48

II. Računovodstveni postupci s popisnim razlikama, otpisima i procjenama

rrif - 1.2005, str. 54

III. Konačan obračun članarina, doprinosa i spomeničke rente za 2004. godinu

rrif - 1.2005, str. 65

IV. Godišnji obračun amortizacije za 2004.

rrif - 1.2005, str. 79

V. Priznavanje troškova u 2004. godini s računovodstvenog i poreznog motrišta

rrif - 1.2005, str. 89

VI. Priznavanje prihoda u 2004. s računovodstvenog i poreznog motrišta

rrif - 1.2005, str. 110

Financijska izvješća u godišnjem obračunu banaka za 2004. godinu

rrif - 1.2005, str. 117

Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 1.2005, str. 124

Aktualni trendovi i ocjena industrije osiguranja

rrif - 1.2005, str. 125

Novosti u plaćanju doprinosa u 2005. godini

rrif - 1.2005, str. 136

Izvješćivanje porezne uprave o plaćenom porezu iz plaća i ostalih povremeno isplaćenih primitaka u 2004. godini

rrif - 1.2005, str. 140

Posebni porezi - godišnje izvješćivanje i ostale obveze za 2004.

rrif - 1.2005, str. 146

Obračun amortizacije za 2004. kod obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 1.2005, str. 152

Godišnja porezna prijava obrtnika i slobodnih zanimanja na obrascima DOH i DOH-Z

rrif - 1.2005, str. 162

Nova Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma u trgovini od 1. siječnja 2005.

rrif - 1.2005, str. 184

Carinske i porezne olakšice prema novom Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

rrif - 1.2005, str. 187

Međunarodni broj bankovnog računa - IBAN

rrif - 1.2005, str. 190

Izvoz robe s dvojnom namjenom

rrif - 1.2005, str. 195

Primjena ugovora o slobodnoj trgovini u 2005. i pravila podrijetla

rrif - 1.2005, str. 200

Promjene u Knjizi poslovnih udjela za 2004. - izvješćivanje

rrif - 1.2005, str. 206

Ugovor o radu - otkazi i otpremnine

rrif - 1.2005, str. 209

Radni sporovi u sudskoj praksi

rrif - 1.2005, str. 214

Statističko praćenje plaća i materijalnih prava zaposlenika u 2005. (tiskanice SPL i TMP)

rrif - 1.2005, str. 215

Novi propisi

rrif - 1.2005, str. 219

Poslovne obavijesti

rrif - 1.2005, str. 224

Objava rezultata poslovanja

rrif - 1.2005, str. 242

Državni proračun Republike Hrvatske za 2005. i njegovo izvršavanje

rrif - 1.2005, str. 3

Knjigovodstveni praktikum - Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada i razmjena

rrif - 1.2005, str. 10

Projekti financirani iz zajmova primljenih od međunarodnih financijskih institucija i organizacija

rrif - 1.2005, str. 12

Posljednje provjere i zaključna knjiženja u vezi s godišnjim obračunom kod proračunskog računovodstva

rrif - 1.2005, str. 21

Financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna za 2004.

rrif - 1.2005, str. 28

Promjene u sustavu proračunskog računovodstva i izvještavanja za 2005.

rrif - 1.2005, str. 39

Izvještaj o obvezama za 2005.

rrif - 1.2005, str. 44

Aktualnosti u sustavu proračuna - nacrti propisa

rrif - 1.2005, str. 53

Registar korisnika proračuna

rrif - 1.2005, str. 54

Primjena pojedinih odredba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

rrif - 1.2005, str. 57
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)