RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Šlamperaj

rrif - 9.2004, str. 9

Računovodstvene informacije za menadžment utemeljene na aktivnostima

rrif - 9.2004, str. 11

Računovodstvo unosa i prijenosa imovine u drugo društvo

rrif - 9.2004, str. 20

Računovodstveni obračun poslovnih spajanja prema IFRS-u 3

rrif - 9.2004, str. 26

Minimalizacija troškova izravnog marketinga

rrif - 9.2004, str. 33

Ogledni primjer Ugovora o obavljanju računovodstvenih poslova

rrif - 9.2004, str. 37

Revizija dugoročne financijske imovine

rrif - 9.2004, str. 44

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 9.2004, str. 53

Bjanko zadužnica - izdavanje i naplata

rrif - 9.2004, str. 60

Privremenom mjerom protiv bjanko zadužnice

rrif - 9.2004, str. 67

Obilježja porezne strukture Hrvatske od 1994. do 2003., s međunarodnom usporedbom

rrif - 9.2004, str. 71

Obračun PDV-a na "inozemne usluge"

rrif - 9.2004, str. 78

Porez na dodanu vrijednost kod iznajmljivanja vozila (rent-a-car)

rrif - 9.2004, str. 90

Zamjena obrazaca PK

rrif - 9.2004, str. 94

Što donosi nova Odluka o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma kod obrtnika ugostitelja

rrif - 9.2004, str. 99

Obveza trgovca u zaštiti potrošača u trgovini na malo i pružanju usluga

rrif - 9.2004, str. 103

Pojednostavnjenje provoznog postupka - status ovlaštenog primatelja

rrif - 9.2004, str. 109

Certificirani, zaštićeni računalni program za mjenjačko poslovanje ovlaštenih mjenjača

rrif - 9.2004, str. 116

Sekuritizacija potraživanja kao čimbenik rasta i poboljšanja kakvoće aktive banaka

rrif - 9.2004, str. 120

Prijenos imovine dioničkog društva

rrif - 9.2004, str. 127

Menadžment i prodajne aktivnosti u poduzeću

rrif - 9.2004, str. 130

Otpremnina u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti i isplata plaće

rrif - 9.2004, str. 135

Izaslani radnici u poreznom sustavu i sustavu socijalnog osiguranja

rrif - 9.2004, str. 136

Novi propisi

rrif - 9.2004, str. 143

Poslovne obavijesti

rrif - 9.2004, str. 145

Objava rezultata poslovanja

rrif - 9.2004, str. 183

Primjena proračunskog računovodstva u osnovnim i srednjim školama

rrif - 9.2004, str. 3

Kako i gdje su utvrđena radna prava zaposlenih u školama

rrif - 9.2004, str. 8

Planiranje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2005. - 2007.

rrif - 9.2004, str. 25

Povrat plaćenog PDV-a na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijskoistraživačke i znanstvenoistraživačke projekte

rrif - 9.2004, str. 32

Davanje pomoći proračunskim korisnicima, školski izleti, davanje u zakup i knjige

rrif - 9.2004, str. 35
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)