RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Struka

rrif - 6.2004, str. 11

Računovodstvo franšize

rrif - 6.2004, str. 13

Metode procjene dugotrajne materijalne imovine

rrif - 6.2004, str. 21

Računovodstvena i porezna motrišta glede stjecanja vlastitih udjela

rrif - 6.2004, str. 28

Optimalizacija opskrbe i zaliha u distributivnom centru (II. dio)

rrif - 6.2004, str. 32

Računovodstveni pogled na odnose različitih razina

rrif - 6.2004, str. 37

Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine na kredit, povrat PDV-a i ispravak pogreške

rrif - 6.2004, str. 40

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 6.2004, str. 43

Autentično tumačenje obračuna zateznih kamata

rrif - 6.2004, str. 45

Modeli za ocjenu boniteta poslovnih partnera

rrif - 6.2004, str. 52

Načela javnosti i tajnosti u postupcima javne nabave

rrif - 6.2004, str. 61

Oporezivanje turističkih usluga

rrif - 6.2004, str. 64

Povrati više plaćenog poreza i drugih javnih prihoda te preknjiženja pogrešnih uplata

rrif - 6.2004, str. 73

Poslovni aspekt oblikovanja prijenosnih (transfernih) cijena

rrif - 6.2004, str. 83

Športaši amateri u poreznom sustavu

rrif - 6.2004, str. 90

Kako je danas uređeno radno vrijeme u djelatnosti trgovine

rrif - 6.2004, str. 99

Jamstveni list - prava i obveze potrošača i izdavatelja koje proizlaze iz jamstva

rrif - 6.2004, str. 101

Nadzor Državnog inspektorata kod "pružanja ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu"

rrif - 6.2004, str. 106

Izvješćivanje o međunarodnim transakcijama povezanim s osiguranjem

rrif - 6.2004, str. 111

Posebnosti procesa informiranja i izvješćivanja menadžmenta u bankama

rrif - 6.2004, str. 115

Sporazumi i ugovori hrvatske vanjske trgovine

rrif - 6.2004, str. 122

Ugovor o franšizingu - instrument sigurnog uspjeha ili promašaja

rrif - 6.2004, str. 128

Godišnji odmori u 2004. godini

rrif - 6.2004, str. 138

Radni sporovi - sudska praksa

rrif - 6.2004, str. 145

Regres za godišnji odmor

rrif - 6.2004, str. 147

Kriza kao šansa: Kroz poslovnu krizu do poslovnog uspjeha

rrif - 6.2004, str. 152

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 6.2004, str. 153

Novi propisi

rrif - 6.2004, str. 157

Poslovne obavijesti

rrif - 6.2004, str. 159
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)