RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

EU do nas

rrif - 5.2004, str. 9

Tajnost financijskih podataka - kada?

rrif - 5.2004, str. 11

Relevantni troškovi u odlučivanju u prodajnim i marketinškim aktivnostima

rrif - 5.2004, str. 14

Optimalizacija opskrbe i zaliha u distributivnom centru (I.)

rrif - 5.2004, str. 20

Računovodstvo zamjene stare ili oštećene imovine za novu

rrif - 5.2004, str. 26

Troškovi poslovnih putovanja

rrif - 5.2004, str. 32

Promjena tečajeva stranih valuta u vanjskotrgovačkom poslovanju

rrif - 5.2004, str. 42

Dnevnice za službeno putovanje i ostale naknade za korisnike Državnog proračuna

rrif - 5.2004, str. 46

Proračunski nadzor

rrif - 5.2004, str. 48

Plaća i "administrativna zabrana" i razlika valutne klauzule u svezi s financijskom imovinom

rrif - 5.2004, str. 50

Procjena pouzdanosti kompjutorskih podataka u procesu revidiranja

rrif - 5.2004, str. 54

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 5.2004, str. 63

Analizom do poslovne odluke - Ključ poslovne uspješnosti

rrif - 5.2004, str. 64

O sprječavanju pranja novca

rrif - 5.2004, str. 69

PDV smanjen na 20% te oslobođenja pri uvozu i izvozu

rrif - 5.2004, str. 74

PDV i nove tehnologije prodaje u EU i kod nas

rrif - 5.2004, str. 75

Njemački sustav oporezivanja prihoda od otuđenja privatne imovine

rrif - 5.2004, str. 83

Porezi u praksi

rrif - 5.2004, str. 88

Porodni (rodiljni) dopust majke koja obavlja samostalnu djelatnost

rrif - 5.2004, str. 94

Kako poslovati u Crnoj Gori

rrif - 5.2004, str. 96

Provedba carinskih propisa u slobodnim zonama

rrif - 5.2004, str. 101

Banke i ovlašteni mjenjači - ugovorni odnos i kontrola

rrif - 5.2004, str. 108

Mirovinski i radni status osoba s djelomičnom nesposobnošću za rad

rrif - 5.2004, str. 123

Radni sporovi - sudska praksa

rrif - 5.2004, str. 128

Pravno uređenje zaštite od požara

rrif - 5.2004, str. 129

Tranzicija u Hrvatskoj (Deset godina stabilnog tečaja i cijena)

rrif - 5.2004, str. 133

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 5.2004, str. 133

Novi propisi

rrif - 5.2004, str. 135

Poslovne obavijesti

rrif - 5.2004, str. 137
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)