RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Pošteno ali skriveno

rrif - 4.2004, str. 9

Zaključne napomene u svezi s konačnim obračunom poreza na dobitak za 2003.

rrif - 4.2004, str. 11

Statistički izvještaji za prvo tromjesečje 2004. (rok predaje FINI: 20. travnja 2004.)

rrif - 4.2004, str. 16

Kako poboljšati računovodstvene informacije za poslovno odlučivanje

rrif - 4.2004, str. 23

Obavljanje poslovanja u inozemstvu

rrif - 4.2004, str. 36

Knjiženje materijala u doradi i obradi

rrif - 4.2004, str. 55

Detaljno ispitivanje sudionika u poslovnim odnosima (Due Diligence)

rrif - 4.2004, str. 57

Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 4.2004, str. 63

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 4.2004, str. 65

O izmjenama u postupku naplate mjenica preko banke

rrif - 4.2004, str. 66

Obavljanje komunalnih djelatnosti putem koncesija

rrif - 4.2004, str. 70

Nastanak obveze PDV-a

rrif - 4.2004, str. 73

Kako vratiti preplaćeni doprinos za mirovinsko osiguranje za 2003. godinu

rrif - 4.2004, str. 82

Dokazivanje u poreznom nadzoru

rrif - 4.2004, str. 88

Stajališta Porezne uprave u svezi s godišnjom prijavom poreza na dohodak

rrif - 4.2004, str. 95

Nabava i prodaja dugotrajne imovine u obrtničkoj djelatnosti

rrif - 4.2004, str. 102

Utjecaj Zakona o gradnji na provedbu Zakona o trgovini

rrif - 4.2004, str. 109

Učinci proširenja Europske unije na hrvatsko gospodarstvo

rrif - 4.2004, str. 114

Smještaj i čuvanje privremeno uvezenih stranih plovila pod carinskim nadzorom u marinama

rrif - 4.2004, str. 118

Poslovanje predstavništava stranih osoba

rrif - 4.2004, str. 122

Poslovanje štedno-kreditnih zadruga

rrif - 4.2004, str. 131

Ugovor o vođenju poslova društva (II. dio)

rrif - 4.2004, str. 136

Ponovno povoljniji uvjeti za porodni (rodiljni) dopust

rrif - 4.2004, str. 147

Radni sporovi - sudska praksa

rrif - 4.2004, str. 150

Utvrđivanje staža osiguranja za 2003. godinu (Ukida se Obrazac M4)

rrif - 4.2004, str. 151

Porezni položaj isplate plaće po sudskoj presudi

rrif - 4.2004, str. 160

Budućnost koja je počela - doba kiberkomunizma

rrif - 4.2004, str. 173

Novi propisi

rrif - 4.2004, str. 175

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 4.2004, str. 176

Poslovne obavijesti

rrif - 4.2004, str. 180

Osvrt na Državni proračun Republike Hrvatske za 2004.

rrif - 4.2004, str. 3

Osvrt na Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu

rrif - 4.2004, str. 6

Financiranje projekata iz međunarodnih zajmova

rrif - 4.2004, str. 15

Knjigovodstveni putokaz

rrif - 4.2004, str. 21

Izvještaj o obvezama

rrif - 4.2004, str. 24

Pripremne radnje te sastavljanje financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2004.

rrif - 4.2004, str. 32
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)