RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Bilančni striptease

rrif - 3.2004, str. 7

Utvrđivanje financijskih izvješća, uporaba dobitka i pokriće gubitka

rrif - 3.2004, str. 9

Godišnji financijski izvještaj (GFI) za 2003. za FINA-u

rrif - 3.2004, str. 22

Poslovnom analizom godišnjeg financijskog izvješća do poslovnog uspjeha

rrif - 3.2004, str. 36

Konsolidirana financijska izvješća

rrif - 3.2004, str. 45

Zahtjevi informacijskom sustavu kontrolinga

rrif - 3.2004, str. 56

Prijelaz iz neprofitnog u proračunski računovodstveni sustav

rrif - 3.2004, str. 63

Upoznavanje i ocjena sustava internih kontrola u procesu revizije financijskih izvješća

rrif - 3.2004, str. 75

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 3.2004, str. 82

Kako preživjeti kad kupci ne plaćaju na vrijeme

rrif - 3.2004, str. 85

Instrumenti za upravljanje financijskim rizicima (II. dio)

rrif - 3.2004, str. 87

Oporezivanje dohotka i dobitka inozemnih poreznih obveznika

rrif - 3.2004, str. 99

Porezna davanja pri uvozu osobnih automobila i plovila

rrif - 3.2004, str. 105

Oporezivanje prihoda od kapitala i kamata u Njemačkoj

rrif - 3.2004, str. 108

Podsjetnik u svezi sa sastavljanjem Obrasca PDV-K

rrif - 3.2004, str. 113

Rad trgovina na malo prema izmjenama i dopunama Zakona o trgovini

rrif - 3.2004, str. 116

Zatezna kamata u carinskom postupku

rrif - 3.2004, str. 120

Tromjesečno izvješće o inozemnim ulaganjima (obrasci IU-SI2, IU-T2)

rrif - 3.2004, str. 126

Dizajniranje i implementacija procesa upravljanja operativnim rizikom banaka

rrif - 3.2004, str. 135

Globalizacija, mobilnost informacija i regionalne gospodarske integracije

rrif - 3.2004, str. 142

Novi indeks potrošačkih cijena u Hrvatskoj kao opća mjera inflacije

rrif - 3.2004, str. 146

Pravni aspekti elektroničkog potpisa

rrif - 3.2004, str. 149

Ugovor o vođenju poslova društva

rrif - 3.2004, str. 154

Uputa za popunjavanje i vođenje knjige poslovnih udjela

rrif - 3.2004, str. 163

Što i kako urediti pravilnikom o radu

rrif - 3.2004, str. 166

Oporezivanje primitaka u naravi

rrif - 3.2004, str. 172

Revizija financijskih izvještaja - priručnik za praktičnu upotrebu

rrif - 3.2004, str. 179

Novi propisi

rrif - 3.2004, str. 180

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 3.2004, str. 181

Poslovne obavijesti

rrif - 3.2004, str. 188
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)